XXIII. TransELTE-OFFI Konferencia 

2021. március 24-25-26.

Program és regisztráció 

 

Fordítástudományi PhD tájékoztató 2021/2022 

 

  Franciás pályázat!

ÚJ kiadványaink!

 

Seresi-Eszenyi-Robin (szerk.)

Távolléti oktatás a fordító- és tolmácsképzésben

Oktatásmódszertani tapaszataltok a Covid--19 idején

 

Fordítástudomány folyóirat 

Online elérhető a legfrissebb, 44. szám!

Robin-Zachar (szerk.) 

Lektorálástudomány - fordításban 

Fordító és tolmács 

MA felvételi tájékoztató

Adatközlő lap

ORSZÁGOS FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSVIZSGÁK 2021

ÚJ! TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Jelentkezők!

 
Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy a 2021 márciusára tervezett szakfordító- és tolmácsvizsgák
nem kerülhetnek megrendezésre a hatályos járványügyi rendelkezésekkel, valamint az ELTE JOKT szabályzatával összhangban.
A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk, valamint a korábban beadott anyagot megőrizzük.
A legközelebbi vizsgaidőpontról, illetve a vizsgafelkészítőről e-mailben küldünk tájékoztatót a későbbiekben.
 

Az esetleges kellemetlenségért ezúton is szíves megértését kérjük!

 

 Új kiadványaink 

ÚJ! TransELTE 2018 tanulmánykötet

 Horvath TransELTE2018 BORITO

Robin Edina 

Fordítási univerzálék és lektorálás

Ildikó Horváth (ed.)

Latest Trends in Hungarian Translation Studies

 Robin Edina, Varga Dóra Ágnes

Fordítástudomány - fordításban

 fordtud

Robin Edina, Zachar Viktor (szerk.)

Fordítástudomány ma és holnap

 

 Új képzésformák - TÁVOKTATÁSBAN!

SZAKFORDÍTÓ ÉS TERMINOLÓGUS (gazdasági és jogi)

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ

Pannónia Korpusz 

           

1. A tanszék története

Az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke a 2013/2014. tanévben ünnepelte megalapításának 40 éves évfordulóját. A tanszék negyvenéves története három szakaszra tagolható.

Első szakasz (1973–1990)
Az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Csoportja az 1973/1974. tanévben kezdte meg működését az Eötvös Kollégium Ménesi úti épületében. Kezdetben féléves, majd egyéves kurzusain posztgraduális fordító- és tolmácsképzést nyújtott angol, francia, német és orosz nyelvből.

Második szakasz (1990–2000)
1990-ben átköltöztünk az ELTE Columbus utcai épületébe. Ekkor kezdődött el a tanszék nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése és infrastruktúrájának kiépítése. Kapcsolatba léptünk az Európai Bizottság és az Európai Parlament Fordítási és Tolmácsolási Főigazgatóságaival, és támogatásukkal európai uniós szabvány szerinti fülkékkel tudtunk felszerelni egy konferenciatermet. 1999-ben nemzetközi együttműködés keretében indítottuk el az európai uniós szakfordító és tolmácsképzést ABC nyelvi kombinációban. Ez a képzés a European Masters in Conference Interpreting (EMCI) diplomáját nyújtja a nemzetközi vizsgabizottság előtt sikeresen vizsgázó hallgatóknak. 1997-ben a nevünk Fordító- és Tolmácsképző Központ lett. 1999-ben elindítottuk tavaszi konferenciasorozatunkat, melyben a tudományos program mellett minden évben öregdiák találkozóra is sor kerül.

Harmadik szakasz (2000 óta)
A 2000/2001. tanév őszi félévében költöztünk az ELTE BTK Trefort-kerti kampuszának F épületébe, amelynek első emeletén, az Európa-teremben méltó helyet kapott a konferenciatolmács laboratóriumunk. 2002-ben hivatalosan is tagja lettünk az European Masters in Conference Interpreting konzorciumnak. 2003-ban indítottuk a Fordítástudományi Doktori Programot. 2006-tól a nevünk Fordító- és Tolmácsképző Tanszék. 2007-ben létesítettük és 2009-ben indítottuk a fordító és tolmács mesterszakot. 2011-ben felvételt nyertünk az European Master's in Translation (EMT) hálózatba, melynek tagjai az európai egyetemeken egységes elvek szerint képzik a fordítókat. 2014-ben új szakirányú továbbképzésünk indult: a Bírósági és hatósági tolmácsképzés, 2015-ben pedig tovább bővül a kínálat a Szakfordító és terminológus szakirányú továbbképzéssel.

A Fordító- és Tolmácsképző Tanszék vezetői
1973–1980: dr. Ferenczy Gyula
1980–1997: dr. Lieber Péter
1997–2013: dr. Klaudy Kinga
2013 óta: dr. Horváth Ildikó

 

2. Az ELTE FTT programjai


• Fordító és tolmács mesterszak (ABC): A (magyar), B (angol, francia, német, kínai), valamint C (angol, francia, német és holland) nyelvi kombinációban (120 kredit).
• Európai uniós szakfordító szakirányú továbbképzés (AB): Emelt szintű szakfordítóképzés A (magyar), B (angol, francia, német) nyelvi kombinációban olyanoknak, akik már részt vettek fordítóképzésben, vagy rendelkeznek fordítási gyakorlattal, és az európai uniós szövegek fordításában kívánnak gyakorlatot szerezni (60 kredit). Indítása a jelentkezők létszámától és nyelvi megoszlásától függ.
• Európai uniós konferenciatolmács szakirányú továbbképzés (ABC): Emelt szintű tolmácsképzés, amelyre olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik már részt vettek konszekutív (szakaszos, jegyzeteléssel történő) tolmácsképzésben, vagy rendelkeznek konszekutív tolmácsolási gyakorlattal. A képzés során a jelöltek továbbfejlesztik konszekutív tolmácsolási készségeiket és szakmai ismereteiket, valamint elsajátítják a szinkrontolmácsoláshoz szükséges készségeket és stratégiákat. Általában magyar a jelöltek anyanyelve (A nyelv), de elfogadunk angol, német vagy francia anyanyelvű hallgatókat is, ha rendelkeznek magyar B vagy C nyelvvel, B (angol, francia, német, spanyol), C (angol, francia, német, spanyol, olasz) nyelvi kombinációkban. Sikeres záróvizsga esetén az ELTE-diploma mellett European Masters in Conference Interpreting diplomát is kapnak a hallgatók (60–68 kredit).
• Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító szakirányú továbbképzés (AB): A (magyar), B (angol, francia, német) nyelvi kombinációban. Ez az FTT hagyományos képzésének szakfordítói része (60 kredit). Indítása a jelentkezők létszámától függ.
• Bírósági és hatósági tolmács szakirányú továbbképzés (AB): A (magyar), B (angol, francia, német) nyelvi kombinációban. Új képzés: 2014-ben indult először (60 kredit).
• Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus szakirányú továbbképzés (AB): Új képzés: 2015-ben indul először (60 kredit).
• Fordítástudományi Doktori Program: 2003-ban indult, az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának keretén belül. Olyan jelentkezőket várunk, akik valamilyen idegennyelv-szakos egyetemi végzettséggel rendelkeznek, vagy idegennyelv-tudásukat igazolni tudják, van már némi fordítási és/vagy tolmácsolási gyakorlatuk, és érdeklődnek a nyelvi közvetítés elméleti kérdései, valamint a fordítás és tolmácsolás empirikus kutatása iránt (180 kredit).

 

3. Országos akkreditációs vizsgák szakfordítóknak és tolmácsoknak


Az ELTE FTT a 7/1986. (VI. 26.) MM rendelet alapján rendszeresen szervez országos tolmács és szakfordítói vizsgákat olyan gyakorló szakemberek részére, akik korábban nem vettek részt képzésben. E vizsgák eredményeképpen eddig több mint 1500 jelölt szerzett tolmács- vagy szakfordítói képesítő bizonyítványt: ők tekinthetők ma főhivatású nyelvi közvetítőknek Magyarországon.

 

4. Az ELTE FTT országos módszertani központ


• A felhalmozott módszertani-kutatási tapasztalatoknak köszönhetően az ELTE FTT programjai folyamatosan megújultak, és megfelelnek a legmagasabb nemzetközi elvárásoknak. Valamennyi program akkreditált.
• Az ELTE FTT a helyes szakmai gyakorlat („best practice") elterjesztésére törekszik, a szakmában és képzésben egyaránt: tolmácsolással és fordítással foglalkozó kiadványok, hivatásos fordítók és tolmácsok szakmai szervezeteivel való együttműködés, szakmai állásfoglalások és előterjesztések, nemzetközi együttműködések, valamint fordítással és tolmácsolással kapcsolatos konferenciák formájában.
• Az ELTE FTT tanárai számos más hazai és külföldi képzőhellyel állnak partneri kapcsolatban, és nyújtanak szakmai segítséget konzultációk és tanári mobilitás formájában.

 

5. Az ELTE FTT együttműködik a fordítók és tolmácsok szakmai szervezeteivel


• Az ELTE FTT 1999 óta minden tavasszal közös konferenciát rendez az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodával (OFFI), valamint a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesületével (MFTE) „A magyar fordítók és tolmácsok napja" címmel. Ezek a konferenciák alkalmat adnak arra, hogy az elmélet, a gyakorlat és az oktatás képviselői rendszeresen találkozzanak.
• Az ELTE FTT munkáját több magyar fordítóiroda támogatja: fogadják hallgatóinkat szakmai gyakorlatra, valamint segítséget nyújtanak a számítógéppel támogatott fordítás oktatásában (Kilgray, Espell).

 

6. Az ELTE FTT nemzetközi hírű kutatóhely


Az itt folyó fordításelméleti és kutatómunka országos és nemzetközi szinten is elismert, és biztosítja az oktatás elméleti-módszertani megalapozottságát.
• Az ELTE FTT számos saját kiadású szakkönyvet és tankönyvet jelentetett meg magyar és angol nyelven a fordítás és tolmácsolás témaköréből.
• Kiterjedt nemzetközi kapcsolatokat épített ki nemzetközi szakmai szervezetekkel: a Konferenciatolmácsok Nemzetközi Szövetségével (AIIC), a European Masters in Conference Interpreting konzorcium tagjaival, számos európai partneregyetemmel, az európai uniós intézmények fordító- és tolmácsszolgálataival (Európai Parlament, Európai Bizottság, Európai Központi Bank).
• Munkatársaink számos nemzetközi konferencián és szakmai továbbképzésen vettek részt, és az ELTE FTK/FTT is több alkalommal szervezett országos és nemzetközi konferenciákat Magyarországon (pl. a „Transferre necesse est..." konferencia Budapesten 1996-ban 40 ország 400 szakemberének részvételével; továbbképzés az EMCI-programban tanító tolmácstanárok számára 2000-ben, 20 országból 58 résztvevővel; valamint rendszeres évi szakmai konferenciák 1998 óta, neves külföldi és hazai szakemberek részvételével).
• Az ELTE FTT megalapította, és kéthavonta folyamatosan megjelenteti az első magyar fordítástudományi folyóiratot, a FORDÍTÁSTUDOMÁNYT, amely szakmai fórumot jelent a fordítástudománnyal foglalkozó magyar kutatóknak.
• Az ELTE FTT szerkeszti az ACROSS LANGUAGES AND CULTURES című angol nyelvű, nemzetközileg referált szakfolyóiratot, amely az Akadémiai Kiadó és a Wolters Kluwer közös kiadásában jelenik meg.
• Az ELTE FTT a 2003/2004. tanévben elindította önálló Fordítástudományi Doktori Programját, így szerepet vállalt a fordítással foglalkozni kívánó fiatal kutatók képzésében, és ezáltal a magyar fordítástudomány megteremtésében. A programon eddig 25 hallgató szerzett doktori fokozatot.

 

7. A programokhoz kapott jelentősebb támogatások


• Világbanki projekt (1995–96): számítógéppel segített fordítás bevezetése; a jegyzeteléstechnika kurzus kidolgozása; a szinkrontolmácsolás bevezetésének módszertani előkészítése; a szükséges segédanyagok elkészítése.
• TAIEX és Phare projekt (1998): szakmai továbbképzések és a konferenciatolmácsolás bevezetése; konferenciaterem felszerelése.
• European Masters in Conference Interpreting projekt (1998–2001); EMCI konzorcium (2001–): E projekt az EU-hoz csatlakozó országok nyelveinek zökkenőmentes bekapcsolása céljából jött létre, magas színvonalú, egységes tanterv alapján megvalósuló konferenciatolmács-képzés létrehozásával, európai partneregyetemek fokozatos bevonásával. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament tolmácsszolgálatai e projekt keretében 1998 óta folyamatosan biztosítanak támogatást az ELTE FTT konferenciatolmács-képzésének (EU-s tolmácstanárok, tanári és diákmobilitás a partneregyetemek között, brüsszeli tanulmányutak, nemzetközi vizsgabizottságokban való részvétel, szakmai továbbképzések).
• Hungarian-British Academic and Research Programme (1999–2001)
• Intenzív felkészítő kurzusok EU akkreditációs vizsgára készülő konferenciatolmácsoknak (2002/2003): az Oktatási Minisztérium és az Európai Bizottság támogatásával.
• Közvetlen képzési támogatás (2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008): az EMCI-képzéshez az Európai Parlamenttől és az Európai Bizottságtól. Ezt a támogatást a 2013/2014. és a 2014/2015. tanévre újra elnyertük.
• Diákmobilitás (1999 óta folyamatosan): Az EU-konferenciatolmács hallgatók az EMCI partneregyetemein rövid részképzésen vehetnek részt (pl. University of Westminster, Germersheim, ESIT, Trieszt, Genf).
• „Visiting translator" program (2005/2006): az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatósága szervezésében.
• „Visiting interpreter" program (2005–): az Európai Parlament és az Európai Bizottság Tolmácsolási Főigazgatóságai által nyújtott támogatás.
• „EP teaching assistant" program (2004–): A konferenciatolmács-képzést sikerrel elvégzett hallgatók pályázhatnak arra, hogy más országok tolmácsképző intézményeiben dolgozzanak a tolmácstanárok mellett, és eközben saját nyelv- és szaktudásukat is fejlesszék.
• European Master's in Translation tagság (2010–2013, 2014–jelenleg is): Az EMT olyan fordítóképző intézmények nemzetközi hálózata, amelyek azonos elvek szerint oktatják a fordítást. 2010-ben lettünk tagok először, 2014-ben másodszor.

 

8. Hallgatói létszámok


• A felvétel nyelvszakos egyetemi diplomához vagy más szakon szerzett diploma esetén felsőfokú nyelvvizsgához van kötve, és a jelentkezők írásbeli és szóbeli felvételi vizsgát tesznek. Mivel a rendelkezésre álló infrastruktúra (fordítólabor, konferencialabor) korlátokat szab a hallgatói létszámnak, nyelvi csoportonként kb. 15 hallgató felvétele lehetséges egy évfolyamra.

 

9. Elhelyezkedési lehetőségek


• A fordító- és tolmács mesterképzést vagy szakirányú továbbképzést végzett hallgatók egy része az EU-szakfordító vagy az EU/EMCI konferenciatolmács kurzusokon tanul tovább. A többiek általában a hazai piacon helyezkednek el, vagy szabadúszó tolmácsként és/vagy fordítóként dolgoznak.
• A 2000 óta végzett EU-konferenciatolmácsok és EU-szakfordítók jelentős része az európai uniós intézmények nyelvi szolgálatainál talál munkát. Ők adják az EU-intézményekben dolgozó fordítók és tolmácsok közel felét. Az EMCI diploma nemzetközi viszonylatban a legmagasabb szintű konferenciatolmács képesítésnek számít: ezt a tolmácsok nemzetközi szakmai szervezete, az AIIC hivatalosan is elismerte. Ezt a képesítést ma Magyarországon egyedül az ELTE FTT által szervezett kurzusokon lehet megszerezni.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn