FT 21 program 2018/2019 

2019. 05. 16.: Malaczkov Szilvia

Explicitáció a feliratozásban

ÚJ! MOST ELŐSZÖR!

AUDIOVIZUÁLIS FORDÍTÓ

NYÁRI EGYETEM AZ FTT-N!

 Új kiadványaink 

ÚJ! TransELTE 2018 tanulmánykötet

 Horvath TransELTE2018 BORITO

Robin Edina 

Fordítási univerzálék és lektorálás

 

Ildikó Horváth (ed.)

Latest Trends in Hungarian Translation Studies

 

 Robin Edina, Varga Dóra Ágnes

Fordítástudomány - fordításban

 fordtud

Robin Edina, Zachar Viktor (szerk.)

Fordítástudomány ma és holnap

 

TransELTE 2019 Konferencia

2019. március 21-22.

Program (HU)

Programme (EN)

AIIC Interpreters' Bar Camp 

morning

afternoon

 Új képzésformák - TÁVOKTATÁSBAN!

SZAKFORDÍTÓ ÉS TERMINOLÓGUS (gazdasági és jogi)

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ

 

Pannónia Korpusz 

  Országos vizsgák

ÚJ! TÁJÉKOZTATÓ

Jelentkezési határidő: 2019. február 11.

A beérkezés számít, nem a postai feladás!!!

Jelentkezési lapok az Országos vizsgák menüpontban, az egyes vizsgák leírásánál.

A 2019. tavaszi szakfordítói vizsga időpontja:

A szakfordítói vizsga első napja (általános szöveg)

2019. március 11., hétfő, 13.00-13.30 regisztráció

13.30-16.30 írásbeli vizsga

A vizsga második napja (szakmai szöveg) 

2019. március 12., kedd, 8.30-9.00regisztráció

          9.00-13.00 írásbeli vizsga

Szakfordító-lektori vizsga:

2019. március 12., kedd, 8.30-9.00 regisztráció

          9.00-13.00 írásbeli vizsga

Tolmács/ szaktolmács/ konferenciatolmács vizsga:

Az írásbeli vizsga időpontja:

 2019. március 13., szerda, 9.00-9.30 regisztráció, 

 9.30-11.30 írásbeli vizsga

A szóbeli vizsga időpontja:

2019. április-május (értesítés szerint)

A vizsgák helyszíne:

 1088 Budapest, Múzeum krt. 4., Gólyavár, Mária Terézia terem

Vizsgafelkészítő:

Tolmácsvizsga felkészítő:
2019. március 1.., 9:30-12:45 (15 perc szünettel)
Szakfordító vizsga felkészítő:
2019. március 1., 13:00-16:15 ( 15 perc szünettel)

           

Szent Jeromos Alapítvány, a magyar fordító- és tolmácsképzés támogatásáért         

jeromos2

FELHÍVÁS

1%

Kérjük a Fordító- és Tolmácsképző Tanszék hallgatóit, öregdiákjait, tanárait és mindenkit, akit érdekel a fordítás és tolmácsolás ügye, hogy jövedelemadójuk 1%-ával támogassák Alapítványunk célkitűzéseit.

Ehhez a személyijövedelemadó-csomagban található rendelkező nyilatkozaton a Szent Jeromos Alapítvány adószámát kell feltüntetni:

18166143-1-42

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 2016-ban alapítványunkat jövedelemadójuk 1%-ával támogatták/támogatják. A felajánlott összeget a fordítóképzésben részt vevő hallgatók támogatására, tavaszi konferenciánkra és a „Fordítástudomány” c. folyóirat kiadására fordítottuk.

Szent Jeromos Alapítvány

 

 

Dr. Robin Edina, robin.edina@gmail.comrobin.edina@btk.elte.hu

 robin-edina

 

ÖNÉLETRAJZ

 

Név: Robin Edina
   
Tanulmányok:

1991–1996. Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma

1996–2002. ELTE – Bölcsészettudományi Kar – Angol szak

2008. Általános tolmácsvizsga, Debreceni Egyetem.

 

20092012. ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori Program

2015. PhD-fokozat nyelvtudományokból

   
Specializáció:

Fordítástudomány, lektorálás

Tanítási gyakorlat:

 

 
19972001

UCB Hungary Kft.

ABN Amro Bank Rt

TMS Economica Bt. – Dunaholding Brókerház

Dunaholding Rt.

IE-New York Broker

Környezetvédelmi Minisztérium

20002001

2011–2013

2014–2015

2015-től

 

 

Fordítói és szerkesztői gyakorlat:

 

2002–2009

2007–2009

 

 

2009-től

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

ELTE FTT – Angol–magyar lektorálási gyakorlatok

ELTE FTT– Language Bistro – Lektorképzés

ELTE FTT – Általános fordítástechnika, jogi és gazdasági szakfordítás, nyelvhelyesség, lektorálás, doktori képzés

Az M&C Publishing Kft. megbízásából

Főszerkesztő – M&C Publishing Kft.

Feladatkör: külföldi jogok beszerzése, olvasószerkesztés, korrektúra, fordítás, PR és marketing tevékenység

Könyvmolyképző Kiadó Kft., Ciceró Könyvstúdió Kft., Kossuth Könyvkiadó, Móra Ifjúsági Könyvkiadó, Athaeneum Kiadó Kft., Maxim Könyvkiadó megbízásából

Nyelvismeret: Angol
 

Latin

Orosz

Egyesületi tagság:

 

 

 

 

Szerkesztőbizottsági tagság:

Magyar Alkalmazott Nyelvészek Egyesülete

MANYE Fordítástudományi Szakosztály Szervezőbizottsága

MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság

Magyar Műfordítók Egyesülete

Current Trends in Translation Learning and Teaching

Across Languages and Cultures

Fordítástudomány

Alkalmazott Nyelvtudomány

   

Jelentősebb publikációk

Robin E. 2012. Explicitáció és implicitáció a lektorálásban. In: Váradi T. (szerk.) VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia online kötete. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 134–139.

Letölthető: http://www.nytud.hu/alknyelvdok12/proceedings12/robin2012.pdf

Robin E. 2013. Az explicitáció etikája. In: Klaudy K. (szerk.) Fordítás és tolmácsolás a harmadik évezred elején: 40 éves az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 49–64.

      Letölthető: http://www.eltereader.hu/media/2013/12/Klaudy_READER.pdf

Robin E. 2013. Egyedi nyelvi elemek a fordításban. Sonia Tirkkonnen-Condit hipotézisének hatása a fordítástudományra. Fordítástudomány 15. évf. 1. szám. 92–102.

Makkos, A., Robin, E. 2014. Explicitation and Implicitation in Back-translation. Current Trends in Translation Teaching and Learning Vol. 5. 151–182.

Letölthető: http://www.cttl.org/uploads/5/2/4/3/5243866/nov_27_complete_cttl_e_2014.pdf

Robin E. 2015. Nyelvi babona a fordításokban. In: Benő Attila, Fazekas Emese, Zsemlyei Borbála (szerk.) Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában. A XXIV. MANYE Kongresszus előadásai. Kolozsvár: MANYE. 167–174.

      Letölthető: http://eme.ro/upload/files/File/Konyvek/MANYE%20tart.PDF

Robin E. 2015. A fordítási univerzálék újraértelmezése. In: Károly Krisztina, Fóris Ágota (szerk.) A fordítás titkos ösvényein. Doktori kutatások Klaudy Kinga tiszteletére II. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 75–90.

      Letölthető: http://www.eltereader.hu/media/2018/05/A_forditas_titkos_osvenyein_READER.pdf

Robin, E. 2016. The Translator as Reviser. In: Ildikó Horváth (ed.) The Modern Translator and Interpreter. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 45–56.

      Letölthető: http://www.eltereader.hu/media/2017/01/Horvath_Modern-ford_READER.pdf

Robin E. 2016. Lektoralt fordítások és eredeti magyar szövegek gépi összehasonlítása. Fordítástudomány 18. évf. 1. szám. 19–30.

Robin, E. 2016. The Modification of Translation Universals in Revised Texts. Thesis Abstract. New Voices in Translation Studies 15. szám.

Robin E., Dankó Sz., Götz A., Nagy A. L., Pataky É., Szegh H., Török G., Zolczer P. 2016. Fordítástudomány és korpuszkutatás: bemutatkozik a Pannónia Korpusz. Fordítástudomány 18. évf. 2. szám. 5–26.

Robin, E. 2017. Translation Universals Revisited. FORUM Vol. 15. No. 1. 50–65.

Letölthető: https://benjamins.com/catalog/forum.15.1.03rob

Robin E. 2017. A lektorálás oktatásának kérdései a szakfordítóképzésben. In: Kóbor M., Csikai Zs. Iránytű az egyetemi fordítóképzéshez. Pécs: Kontraszt. 89–106.

Letölthető: http://www.iranytuportal.hu/sites/default/files/miirtuk/iranytu_2017.pdf

Robin, E., Götz, A., Pataky, É., Szegh, H. 2017. Translation Studies and Corpus Research: Introducing the Pannonia Corpus. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica Vol. 9. No. 3. 99–116.

      Letölthető: https://www.degruyter.com/dg/viewarticle/j$002fausp.2017.9.issue-3$002fausp-2017-0032$002fausp-2017-0032.xml

Robin, E. 2018. The Classification of Revisional Modifications. In: Horváth, I. Latest Trends in Hungarian Translation Studies. Budapest: ELTE/OFFI. 155–163.

      Letölthető: http://www.eltereader.hu/media/2018/04/HORVATH_Latest_Trends_READER.pdf

Robin E. 2018. Explicitáció és implicitáció az explicitség szolgálatában. In: Robin E., Zachar V. (szerk.) Fordítástudomány ma és holnap. Budapest: L’Harmattan Kiadó. 157–174.

Robin E., Szegh H. 2018. A Pannónia Korpusz audiovizuális alkorpusza. In: Dróth J. (szerk.) Gépiesség és kreativitás a fordítási piacon és az oktatás különböző szintjein. Budapest: KGRE, L’Harmattan Kiadó. 93–110.

Szerkesztett kötetek

Robin E., Zachar V. (szerk.) 2018. Fordítástudomány ma és holnap. Budapest: L’Harmattan Kiadó.

https://www.evernote.com/shard/s239/sh/3e826c6f-54aa-47a4-8b61-d0de7ebcf8b2/4aba30f4e9247dd5e52fccea9d1a2972/res/2a43284e-df08-4e8e-befe-73febbeebe2f/Robin_Zachar_2018.pdf

Robin E., Varga D. Á. (szerk.) 2018. Fordítástudomány – fordításban. Budapest: ELTE, Typotex.

https://www.interkonyv.hu/konyvek/forditastudomany_forditasban

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn