2020 tavasz hírek:

Szakirányú továbbképzéseinkre az idén e-mailben is tudnak jelentkezni!

 felvételi vizsgákkal kapcsolatban hamarosan jelentkezünk a részletes infóval!

 

jeromos2

FELHÍVÁS

1%

Kérjük a Fordító- és Tolmácsképző Tanszék hallgatóit, öregdiákjait, tanárait és mindenkit, akit érdekel a fordítás és tolmácsolás ügye, hogy jövedelemadójuk 1%-ával támogassák Alapítványunk célkitűzéseit.

Ehhez a személyijövedelemadó-csomagban található rendelkező nyilatkozaton a Szent Jeromos Alapítvány adószámát kell feltüntetni:

18166143-1-42

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 2016-ban alapítványunkat jövedelemadójuk 1%-ával támogatták/támogatják. A felajánlott összeget a fordítóképzésben részt vevő hallgatók támogatására, tavaszi konferenciánkra és a „Fordítástudomány” c. folyóirat kiadására fordítottuk.

Szent Jeromos Alapítvány

 

Online folytatódik a tolmácsképzés a KUDO jóvoltából!

 

ÚJ kiadványunk! Robin-Zachar (szerk.)

Lektorálástudomány - fordításban 

Fordítástudományi PhD 2020-2021

ÚJ JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020.05.08.

 PROLANG Beszédtechnika tréning tolmácsoknak

 

Fordítástudomány folyóirat 

Online elérhető a legfrissebb, 42. szám!

 

Les voyages forment la jeunesse

2020-ban ismét meghirdetjük a Francia Becsületrend és a Nemzeti Érdemrend Magyar Kitüntetettjeivel közös pályázatunkat. Az értékes díjakért az ELTE összes hallgatója pályázhat!

FT 21 - 2020 tavasz

Február 27., 16 óra: Nagy Nóra
Nézőpont és újrafordítás: értelmezést befolyásoló nyelvi elemek 'A nagy Gatsby' két magyar fordításában
 

TransELTE Konferencia 

2020. március 12-13.

Program+regisztráció HU

Programme+registration_EN

Fordító és tolmács 

MA felvételi tájékoztató

  Országos vizsgák

ÚJ! TÁJÉKOZTATÓ

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 14.

A beérkezés számít, nem a postai feladás!!!

Jelentkezési lapok az Országos vizsgák menüpontban, az egyes vizsgák leírásánál.

A 2020. őszi szakfordítói vizsga időpontja:

A szakfordítói vizsga első napja (általános szöveg)

2020. október 14.

A vizsga második napja (szakmai szöveg) 

2020. október 15.

Szakfordító-lektori vizsga:

2020. október 15.

Tolmács/ szaktolmács/ konferenciatolmács vizsga:

írásbeli: 2020. október 13.

A vizsgák helyszíne (változhat):

 1088 Budapest, Múzeum krt. 4., Gólyavár, Mária Terézia terem

Vizsgafelkészítő:

Szakfordító vizsga előkészítő:
2020. szeptember (később pontosítjuk)
Helyszín: Múzeum krt. 4/F., I/4.
 
Tolmácsvizsga előkészítő:
2020. szeptember (később pontosítjuk)
Helyszín: Múzeum krt. 4/F., I/4.
 
Vizsgadíj és felkészítő díj befizetés a 10032000-01426201-00000000 számlaszámra, a közlemény rovatban AC1201/15 jelzéssel!
 

 Új kiadványaink 

ÚJ! TransELTE 2018 tanulmánykötet

 Horvath TransELTE2018 BORITO

Robin Edina 

Fordítási univerzálék és lektorálás

Ildikó Horváth (ed.)

Latest Trends in Hungarian Translation Studies

 Robin Edina, Varga Dóra Ágnes

Fordítástudomány - fordításban

 fordtud

Robin Edina, Zachar Viktor (szerk.)

Fordítástudomány ma és holnap

 

TransELTE 2019 Konferencia

2019. március 21-22.

Program (HU)

Programme (EN)

AIIC Interpreters' Bar Camp 

morning

afternoon

 

 Új képzésformák - TÁVOKTATÁSBAN!

SZAKFORDÍTÓ ÉS TERMINOLÓGUS (gazdasági és jogi)

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ

Pannónia Korpusz 

           

Szent Jeromos Alapítvány, a magyar fordító- és tolmácsképzés támogatásáért         

jeromos2

FELHÍVÁS

1%

Kérjük a Fordító- és Tolmácsképző Tanszék hallgatóit, öregdiákjait, tanárait és mindenkit, akit érdekel a fordítás és tolmácsolás ügye, hogy jövedelemadójuk 1%-ával támogassák Alapítványunk célkitűzéseit.

Ehhez a személyijövedelemadó-csomagban található rendelkező nyilatkozaton a Szent Jeromos Alapítvány adószámát kell feltüntetni:

18166143-1-42

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 2016-ban alapítványunkat jövedelemadójuk 1%-ával támogatták/támogatják. A felajánlott összeget a fordítóképzésben részt vevő hallgatók támogatására, tavaszi konferenciánkra és a „Fordítástudomány” c. folyóirat kiadására fordítottuk.

Szent Jeromos Alapítvány

 

 

GAZDASÁGI ÉS JOGI SZAKFORDÍTÓ ÉS LEKTOR

szakirányú továbbképzés

 Távoktatásban!

Az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke a következő tanévben akkreditált, szakirányú továbbképzésben szerzett diplomát nyújtó gazdasági és jogi szakfordító és lektor szakirányú továbbképzést indít A–B nyelvkombinációban.

A képzési cél:

Olyan gazdasági és jogi szakfordítók és lektorok képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Olyan szöveget tudnak alkotni mindkét nyelven, amely egyrészt tartalmában hűséges, másrészt megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is. Biztonsággal eligazodnak az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven. Ismerik a fordítási és lektorálási elveket, módszereket. Tisztában vannak a lektorálás paramétereivel, folyamatlépéseivel. Ismerik a nyelvhelyességi, lexikográfiai, terminológiai segédeszközöket (pl. nyomtatott szótár, elektronikus szótár, szövegtárak, kézikönyvek, terminológiai adatbázisok, szakmai fórumok, folyóiratok, tudásbázisok, ontológiák). Ismerik és használják a fordítók és lektorok számára fontos szoftvereket.

Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:

Gazdasági és jogi szakfordító és lektor (A nyelv és B nyelv megnevezése)

A továbbképzés időtartama: 2 félév, heti 1416 óra

A továbbképzésben való részvétel feltétele:

 • Bármely területen szerzett mesterfokozat.
 • Nem nyelvszakos jelentkezők esetében C1 komplex felsőfokú nyelvvizsga.
 • Sikeres alkalmassági vizsga.

Tantárgyak

Elméleti tantárgyak:

            Bevezetés a fordítás elméletébe

Bevezetés a lektorálás elméletébe

Magyar nyelvhelyesség

Gazdasági alapismeretek

Európa tanulmányok

Szakmai fórum

Átváltási műveletek

Jogi alapismeretek

Nemzetközi szervezetek

Gyakorlati tantárgyak:

            Gazdasági szakfordítás BA 

Gazdasági szakfordítás AB

Nyelvtechnológia fordítóknak

Nyelvtechnológia lektoroknak

Lektorálási gyakorlatok gazdasági szakszövegeken

Jogi szakfordítás BA

Jogi szakfordítás AB

Lektorálási gyakorlatok gazdasági szakszövegeken

Fordítói és lektori projektmunka

Szakdolgozati konzultáció

Alkalmassági (felvételi) vizsga:

I. Az írásbeli alkalmassági vizsga részei:

1. fordítás A nyelvről B nyelvre

2. fordítás B nyelvről A nyelvre

A vizsgán használható szótár.

II. Motivációs beszélgetés

További információ: http://www.btk.elte.hu/file/gazd_jogi_lektor.pdf

Jelentkezési határidő: 2020. május 29.

Az alkalmassági vizsga ideje: előreláthatólag 2020. június 15-18.

A tandíj összege: 295.000 Ft/félév

Felvételi eljárási díj: 9.000 Ft

Jelentkezési lap letölthető itt

A jelentkezéshez szükséges:

 • kitöltött jelentkezési lap,
 • diplomamásolat (külföldi diploma esetében hiteles fordítás is csatolandó),
 • nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (nem nyelvszakosok esetén),
 • magyarul írt önéletrajz,
 • 1 db igazolványkép,
 • 2 db válaszboríték bélyeggel.

Az ELTE FTT évente egyszer rendez országos szakfordító- és tolmácsvizsgákat. Jelentkezni magyar + bármely más nyelv kombinációjával lehet.

E vizsgákat azok számára hirdetik meg, akik már megszerezték a szükséges szakmai gyakorlatot fordításból vagy tolmácsolásból, de még nem rendelkeznek képesítéssel.
A sikeres vizsgázók szakfordító, ill. tolmács bizonyítványt kapnak.


A  vizsga díja: 49.000 Ft

További információ és jelentkezési lapok a vizsgaszabályzatban.

Tájékoztató az országos tolmácsvizsgákról

I. szint: Általános (összekötő) tolmácsolás

Az országos tolmácsvizsgák célja, hogy  képesítést biztosítson mindazok számára, akik szervezett tolmácsképzésben nem vettek részt ugyan, de megfelelő tolmácsolási gyakorlattal rendelkeznek. Ennélfogva e vizsgák szakmai jellegűek: a felsőfokú nyelvtudást alapkövetelménynek tekintve, elsősorban a szükséges tolmácsolási készségek és ismeretek meglétét vizsgálják.

Az országos tolmácsvizsgák a művelődési miniszter 7/1986. (VI.26.) MM számú rendelete értelmében három szinten kerülnek megrendezésre:

I.szint: (általános) összekötő tolmácsolás.

II.szint: szaktolmácsolás

III.szint: konferenciatolmácsolás

I. szint:  általános (összekötő) tolmácsolás

Az összekötő tolmács-képesítés kísérő- és közösségi tolmácsolás ellátására jogosít. Ilyenkor a tolmács szűkebb körben, két vagy több fél között, szakaszosan tolmácsolja az elhangzottakat, a nyelvi irány gyakran változik, és többnyire legalább az egyik fél hivatalos minőségben nyilatkozik (pl. valamilyen szervezet, hatóság vagy cég képviselőjeként). A tolmácsolás olyan általánosan ismert témakörökben folyik, amelyek esetében a Magyarországra látogató külföldi szakemberek, üzletemberek, újságírók vagy ide érkező menekültek tolmácsolást igényelhetnek. Az összekötő tolmácsolás során a tolmács képes rövidebb (max. 1-2 perces) megnyilatkozások vagy gondolati egységek egyben történő, pontos visszaadására, az elhangzott adatok, nevek szükség szerinti lejegyzésével. 

A jelentkezés feltételei:

Általános összekötő tolmácsvizsga letételére - iskolai végzettségtől és életkortól függetlenül - bárki jelentkezhet, akinek felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudása van.

A jelentkezés módja:

 • Jelentkezési lap és tájékoztató igényelhető: az ELTE BTK FTT titkárságától telefonon, levélben, vagy  személyesen félfogadási idő alatt (hétfőtől csütörtökig de. 9-14 óráig, pénteken nincs félfogadás).  A jelentkezési lap itt is letölthető.
 • A vizsgára való jelentkezés határideje: minden évben szeptember, figyelje a főoldalt, ott jelenik meg a határidő! (később érkezetteket nem áll módunkban elfogadni!).
 • A vizsga időpontja: minden évben október hónapban
 • A vizsga helye: ELTE BTK 
 • A vizsgára bocsátásról, a zárthelyi dolgozat pontos helyéről és idejéről a jelentkező írásbeli értesítést kap.
 • A szóbeli vizsga időpontját a zárthelyi dolgozat értékelése után közöljük.
 • A tolmácsvizsga írásbeli részét - sikeres írásbeli vizsga esetén - egy hónapon belül követi a szóbeli vizsga időpontjának kitűzése. A szóbeli vizsga eredményét a vizsgabizottság közvetlenül a vizsga után közli a jelentkezőkkel.
 • A vizsgadíj összege változó, a csekket egyidejűleg küldjük az írásbeli vizsgára való behívás időpontjának közlésével.
 • A csekket és másolatát a vizsgára hozza magával.
 • Ha számlát kér, akkor a jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a nevet és a címet, amire a számlát kéri. A csekken ugyanaz a név szerepeljen, amire a számlát kéri.
 • Ha a számla nem a vizsgázó nevére szól, a nevet zárójelben kérjük a csekken feltüntetni
 • Vizsgára csak az a jelentkező bocsátható, aki a vizsgadíjat befizette.
 • Indokolatlan meg nem jelenés esetén vizsgadíjat visszaadni nem tudunk.
 • Halasztani csak egyszer lehet - hivatalos igazolással, ebben az esetben a vizsga a következő vizsgaidőszakban tehető le.
 • A sikertelen tolmácsvizsga két alkalomnál többször nem ismételhető. Tanárral való konzultációt nem biztosítunk.

A jelentkezéshez szükséges:

1. Jelentkezési lap kitöltve, aláírva

2. Szakmai önéletrajz magyar nyelven (max. 1 oldal)

3. 1. db. igazolványkép

4. 2 db saját névre kiállított felbélyegzett válaszboríték

A vizsga díja: 49.000 Ft.

A vizsga részei:

1.Zárthelyi írásbeli vizsga:

            a) fordítás anyanyelvről idegen nyelvre, szótár nélkül

            b) fordítás idegen nyelvről anyanyelvre, szótár nélkül

            A vizsga időtartama: 2 óra

            Mindkét szöveg terjedelme kb. 1500 karakter (300 szó).

2. Szóbeli vizsga: A vizsga időtartama: kb. 20 perc

            a) beszélgetés a választott idegen nyelven országismereti, valamint aktuális politikai és gazdasági témákról,

            b) írott szöveg informatív szóbeli fordítása anyanyelvre, felkészülés nélkül (blattolás),

c) tolmácsolás a leggyakrabban előforduló kísérő és közösségi tolmácsolási helyzetekben (idegenrendészet, egészségügy, szociális és orvosi ellátás) a nevek és adatok szükség szerinti lejegyzésével, rövid (max. 1-2 perces) szakaszokban.

A vizsga értékelése:

1. A vizsga írásbeli részének értékelése: A jelentkezők az írásbeli vizsga mindkét feladatára külön osztályzatot kapnak 1-5-ig terjedő skálán: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).  Ha valamelyik feladat  elégtelen, vagy a két feladatra kapott osztályzatok  átlaga 2,75 alatt van, a jelentkező szóbeli vizsgára nem bocsátható.

2. A vizsga szóbeli részének értékelése:  A jelentkezők a szóbeli vizsga mindegyik feladatára külön osztályzatot kapnak 1-5-ig terjedő skálán: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).  Ha valamelyik feladat  elégtelen, vagy az egyes feladatokra kapott osztályzatok átlaga 2,75 alatt van, a jelentkező a tolmácsvizsgán nem felelt meg.

A vizsga lebonyolítása:

 • A vizsgára bocsátásról, a zárthelyi dolgozat pontos helyéről és idejéről a jelentkező írásbeli vagy szóbeli telefonos értesítést kap.
 • A szóbeli vizsga időpontját a zárthelyi dolgozat értékelése után közöljük.
 • A tolmácsvizsga írásbeli részét - sikeres írásbeli vizsga esetén - egy hónapon belül követi a szóbeli vizsga időpontjának kitűzése. A szóbeli vizsga eredményét a vizsgabizottság közvetlenül a vizsga után közli a jelentkezőkkel.
 • A vizsgadíj összege változó, a csekket egyidejűleg küldjük az írásbeli vizsgára való behívás időpontjának közlésével. 
 • A csekket és másolatát  a vizsgára hozza magával.
 • Ha számlát kér, akkor a jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a nevet és a címet, amire a számlát kéri. A csekken ugyanaz a név szerepeljen, amire a számlát kéri.
 • Ha a számla nem a vizsgázó nevére szól, a nevet zárójelben kérjük a csekken feltüntetni
 • Vizsgára csak az a jelentkező bocsátható, aki a vizsgadíjat befizette.
 • Indokolatlan meg nem jelenés esetén vizsgadíjat visszaadni nem tudunk.
 • Halasztani csak egyszer lehet - hivatalos igazolással, ebben az esetben  a vizsga a következő vizsgaidőszakban tehető le.
 • A sikertelen tolmácsvizsga két alkalomnál többször nem ismételhető. Tanárral való konzultációt nem biztosítunk.

II. szint: szaktolmácsolás

 

A szaktolmács-képesítés szakmai-tárgyalási tolmácsolás ellátására jogosít. A tolmácsolási vizsga az alábbi témakörökben folyhat:

 1. Társadalomtudományi
 2. Gazdasági
 3. Természettudományi
 4. Műszaki

A fenti témakörökben a vizsgázóknak megfelelő tájékozottsággal kell rendelkezniük ahhoz, hogy a szakemberek által előadott, igényes, de nem csak szakmabeli hallgatóságnak szánt beszédeket (ismeretterjesztő előadások, hivatalos nyilatkozatok, sajtótájékoztatók, stb.) előzetes felkészülés nélkül is, pontosan és szakszerűen legyenek képesek tolmácsolni.

A szaktolmács  szakaszosan végez tolmácsolást, egy vagy két irányba (pl. üzleti tárgyalások, projektek, szakmai tanácskozások, továbbképzések, előadások és beszédek). A tolmácsolandó szakaszok hossza  3-4 perc is lehet, amelyeknek pontos visszaadása már tudatos jegyzethasználatot tesz szükségessé.  

 

A jelentkezés feltételei:

                Szaktolmács-vizsgára az jelentkezhet, aki felsőfokú végzettséggel,  felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudással és megfelelő tolmácsolási gyakorlattal rendelkezik.

 

A jelentkezés módja:

 • Jelentkezési  lap és tájékoztató igényelhető: az ELTE BTK FTT titkárságától telefonon, levélben, vagy  személyesen (félfogadási idő alatt, hétfőtől csütörtökig de. 9-14 óráig, pénteken nincs félfogadás).  A jelentkezési lap itt is letölthető.

A jelentkezéshez szükséges:

                1. Jelentkezési lap kitöltve, aláírva

                2. Szakmai önéletrajz magyar nyelven (max. 1 oldal)

               3. Diplomamásolat(külföldön szerzett felsőfokú végzettség esetén a diploma hiteles fordításának másolata)

                4. 1 db. igazolványkép

                5. 2 db saját névre kiállított felbélyegzett válaszboríték

 

A vizsga részei:

1. Zárthelyi írásbeli vizsga:

                a) fordítás anyanyelvről  idegen nyelvre, szótár nélkül

                b) fordítás idegen nyelvről anyanyelvre, szótár nélkül

                A vizsga időtartama: 2 óra

                Mindkét szöveg terjedelme kb. 1500 karakter (300 szó).

2. Szóbeli vizsga: A vizsga időtartama: kb. 30 perc

                a) beszélgetés a választott idegen nyelven  aktuális politikai és gazdasági témákról, szakmai kérdésekről.

                b) írott szöveg informatív szóbeli fordítása anyanyelvre felkészülés nélkül (blattolás),

c) szakaszos tolmácsolás magyarra, jegyzeteléssel,  max. 3-4 perces szakaszokban

d) szakaszos tolmácsolás idegen nyelvre, jegyzeteléssel, max. 3-4 perces szakaszokban.

 

A vizsga értékelése:

1. A vizsga írásbeli részének értékelése: A jelentkezők az írásbeli vizsga mindkét feladatára külön osztályzatot kapnak 1-5-ig terjedő skálán: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).  Ha valamelyik feladat  elégtelen, vagy a két feladatra kapott osztályzatok  átlaga 2,75 alatt van, a jelentkező szóbeli vizsgára nem bocsátható.

 

2. A vizsga szóbeli részének értékelése:  A jelentkezők a szóbeli vizsga mindegyik feladatára külön osztályzatot kapnak 1-5-ig terjedő skálán: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).  Ha valamelyik feladat  elégtelen, vagy az egyes feladatokra kapott osztályzatok átlaga 2,75 alatt van, a jelentkező a tolmácsvizsgán nem felelt meg.

 

A vizsga lebonyolítása:

 • A vizsgára bocsátásról, a zárthelyi dolgozat pontos helyéről és idejéről a jelentkező írásbeli vagy szóbeli telefonos értesítést kap.
 • A szóbeli vizsga időpontját a zárthelyi dolgozat értékelése után közöljük.
 • A tolmácsvizsga írásbeli részét - sikeres írásbeli vizsga esetén - egy hónapon belül követi a szóbeli vizsga időpontjának kitűzése. A szóbeli vizsga eredményét a vizsgabizottság közvetlenül a vizsga után közli a jelentkezőkkel.
 • A vizsgadíj összege változó, a csekket egyidejűleg küldjük az írásbeli vizsgára való behívás időpontjának közlésével. 
 • A csekket  és  másolatát a vizsgára hozza magával!
 • Ha számlát kér, akkor a jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a nevet és a címet, amire a számlát kéri. A csekken ugyanaz a név szereplejen, amire a számlát kéri.
 • Vizsgára csak az a jelentkező bocsátható, aki a vizsgadíjat befizette.
 • Indokolatlan meg nem jelenés esetén vizsgadíjat visszaadni nem tudunk.
 • Halasztani csak egyszer lehet - hivatalos igazolással, ebben az esetben  a vizsga a következő vizsgaidőszakban tehető le.
 • A sikertelen tolmácsvizsga két alkalomnál többször nem ismételhető. Tanárral való konzultációt nem biztosítunk.

III. szint: konferenciatolmácsolás

 

A konferenciatolmács-képesítés konszekutív és szinkron módon végzett konferenciatolmácsolás ellátására jogosít. A konferenciatolmács ún. “nagyszakaszos” (5-6 perces) konszekutív tolmácsolást végez, fejlett jegyzetelési módszere segítségével. A szinkrontolmácsolást kabinban, tolmácsberendezés segítségével végzi, anyanyelvre és aktív idegen nyelvére, valamint passzív idegen nyelvéről (nyelveiről). A szinkrontolmácsolás alkalmanként kb. 20-30 percig végezhető. Mivel a tolmácsolási helyzet résztvevői többnyire közszereplők, akik választékosan, hivatalos vagy szaknyelven fejezik ki magukat, a tolmácsnak rendelkeznie kell az ehhez szükséges nyelvi eszközökkel és ismeretekkel is.

 

A jelentkezés feltételei:

Konferenciatolmács-vizsgára az jelentkezhet, aki szaktolmács képesítéssel és megfelelő (többéves) konferenciatolmácsolási gyakorlattal rendelkezik.

 

A jelentkezés módja:

 • Jelentkezési  lap és tájékoztató igényelhető: az ELTE BTK FTT titkárságától telefonon, levélben, vagy  személyesen (félfogadási idő alatt, hétfőtől csütörtökig de. 9-14 óráig, pénteken nincs félfogadás).  A jelentkezési lap itt is letölthető.
 • A vizsgára való jelentkezés határideje: lásd a főoldalon (később érkezetteket nem áll módunkban elfogadni!).
 • A vizsgára bocsátásról, a zárthelyi dolgozat pontos helyéről és idejéről a jelentkező írásbeli vagy szóbeli telefonos értesítést kap.
 • A szóbeli vizsga időpontját a zárthelyi dolgozat értékelése után közöljük.
 • A tolmácsvizsga írásbeli részét - sikeres írásbeli vizsga esetén - egy hónapon belül követi a szóbeli vizsga időpontjának kitűzése. A szóbeli vizsga eredményét a vizsgabizottság közvetlenül a vizsga után közli a jelentkezőkkel.
 • A vizsgadíj összege változó, a csekket egyidejűleg küldjük az írásbeli vizsgára való behívás időpontjának közlésével. 
 • A csekket  és másolatát a vizsgára hozza magával!
 • Ha számlát kér, akkor a jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a nevet és a címet, amire a számlát kéri. A csekken ugyanaz a név szereplejen, amire a számlát kéri.
 • Vizsgára csak az a jelentkező bocsátható, aki a vizsgadíjat befizette.
 • Indokolatlan meg nem jelenés esetén vizsgadíjat visszaadni nem tudunk.
 • Halasztani csak egyszer lehet - hivatalos igazolással, ebben az esetben  a vizsga a következő vizsgaidőszakban tehető le.
 • A sikertelen tolmácsvizsga két alkalomnál többször nem ismételhető. Tanárral való konzultációt nem biztosítunk.

A jelentkezéshez szükséges:

                1. Jelentkezési lap kitöltve, aláírva

                2. Diplomamásolat (külföldön szerzett felsőfokú végzettség esetén a diploma hiteles fordításának másolata)

                3. Szaktolmács-igazolvány másolata

                4. Szakmai önéletrajz magyar nyelven (max. 1 oldal)

                5. 1 db. igazolványkép

                6. 2 db saját névre kiállított felbélyegzett válaszboríték

 

A vizsga részei:

1.Zárthelyi írásbeli vizsga:

                a) fordítás anyanyelvről  idegen nyelvre, szótár nélkül

                b) fordítás idegen nyelvről anyanyelvre, szótár nélkül

A vizsga időtartama: 2 óra

A szövegek terjedelme kb. 1500 karakter (300 szó).

 

2. Szóbeli vizsga: A vizsga időtartama: kb. 50 perc

                a) konszekutív tolmácsolás aktív idegen nyelvről magyarra, jegyzeteléssel,  max. 5-6 perces szakaszokban

b) konszekutív tolmácsolás aktív idegen nyelvre, jegyzeteléssel, max. 5-6 perces szakaszokban

d) szinkrontolmácsolás aktív idegen nyelvről magyarra (10 perc)

e) szinkrontolmácsolás magyarról aktív idegen nyelvre (10 perc)

 

A vizsga értékelése:

1. A vizsga írásbeli részének értékelése: A jelentkezők az írásbeli vizsga mindkét feladatára külön osztályzatot kapnak 1-5-ig terjedő skálán: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).  Ha valamelyik feladat  elégtelen, vagy a két feladatra kapott osztályzatok  átlaga 2,75 alatt van, a jelentkező szóbeli vizsgára nem bocsátható.

2. A vizsga szóbeli részének értékelése:  A jelentkezők a konszekutív és szinkrontolmácsolási vizsga mindegyik feladatára külön osztályzatot kapnak 1-5-ig terjedő skálán: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).  Ha valamelyik feladat  elégtelen, vagy az egyes feladatokra kapott osztályzatok átlaga 2,75 alatt van, a jelentkező a tolmácsvizsgán nem felelt meg. 

Ha a vizsga konszekutív vagy szinkrontolmácsolási része sikertelennek bizonyul, a vizsgát teljes egészében meg kell ismételni.

A vizsga lebonyolítása:

 • A vizsgára bocsátásról, a zárthelyi dolgozat pontos helyéről és idejéről a jelentkező írásbeli vagy szóbeli telefonos értesítést kap.
 • A szóbeli vizsga időpontját a zárthelyi dolgozat értékelése után közöljük.
 • A tolmácsvizsga írásbeli részét - sikeres írásbeli vizsga esetén - egy hónapon belül követi a szóbeli vizsga időpontjának kitűzése. A szóbeli vizsga eredményét a vizsgabizottság közvetlenül a vizsga után közli a jelentkezőkkel.
 • A vizsgadíj összege változó, a csekket egyidejűleg küldjük az írásbeli vizsgára való behívás időpontjának közlésével. 
 • A csekket és másolatát a vizsgára hozza magával!
 • Ha számlát kér, akkor a jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a nevet és a címet, amire a számlát kéri. A csekken ugyanaz a név szereplejen, amire a számlát kéri.
 • Vizsgára csak az a jelentkező bocsátható, aki a vizsgadíjat befizette.
 • Indokolatlan meg nem jelenés esetén vizsgadíjat visszaadni nem tudunk.
 • Halasztani csak egyszer lehet - hivatalos igazolással, ebben az esetben  a vizsga a következő vizsgaidőszakban tehető le.
 • A sikertelen tolmácsvizsga két alkalomnál többször nem ismételhető. Tanárral való konzultációt nem biztosítunk.

A tolmácsbizonyítvány kiállítása:

Sikeres vizsga esetén az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék I.II.III. szintnek megfelelő tolmács-képesítést igazoló okiratot állít ki. Ezen okiratot - előzetes egyeztetés után - a titkárság átadja vagy postán elküldi.

Az ELTE Fordító és Tolmácsképző Tanszéke folyamatosan hirdeti meg képzéseit, programjait, valamint a következő vizsgalehetőségekről is tájékoztat. A bal oldali menüben adunk részletes tájékoztatást az egyes eseményekről.

 

EURÓPAI UNIÓS KONFERENCIATOLMÁCS

szakirányú továbbképzés

 

Az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke a következő tanévben akkreditált, szakirányú továbbképzésben szerzett diplomát nyújtó európai uniós konferenciatolmács szakirányú továbbképzést indít A–B vagy A–B–C nyelvi kombinációban: magyar, angol, német, francia (A) - angol, francia, német, magyar (B) - angol, francia, német, olasz, spanyol, magyar (C).Megfelelő számú jelentkező eseténmásB és C nyelvből is indul továbbképzés.

A képzési cél:

Olyan európai uniós szakirányú konferenciatolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni a szóbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában. Ismerik az EU intézményrendszerét, annak ügymenetét, nyelvhasználatát, többnyelvű terminológiáját, képesek a megfelelő magyar terminológia kialakítására és állandó fejlesztésére, képesek szinkron és konszekutív tolmácsolási feladatok ellátására az európai uniós tagállamok együttműködésének színterein: konferenciákon, tanácskozásokon, konzultációkon, két- és többoldalú megbeszéléseken.

Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:

Európai uniós szakirányú konferenciatolmács idegen nyelvből (első idegen nyelv megnevezése), idegen nyelvből (második idegen nyelv megnevezése) és magyar nyelvből.

 

A továbbképzés időtartama: 2 félév, heti 17‒19 óra

 

A továbbképzésben való részvétel feltétele:

 • Bármely területen szerzett mesterfokozatú diploma.
 • Nem nyelvszakos jelentkezők esetén felsőfokú nyelvtudást igazoló bizonyítvány B nyelvből, legalább középfokú C nyelvből.
 • Sikeres alkalmassági vizsga.

 

Záróvizsga: A második félév végén a hallgatók nemzetközi bizottság előtt záróvizsgát tesznek, és sikeres vizsga esetén nyelvi kombinációjuknak megfelelő konferenciatolmács képesítést szereznek. A sikeres vizsgázók ezen kívül a European Masters in Conference Interpreting program diplomáját is megkapják.

 

A továbbképzés programja:

A képzés a European Masters in Conference Interpreting programban résztvevő 11 európai egyetem közösen kialakított programja és képesítési követelményei szerint történik az Európai Bizottság és az Európai Parlament támogatásával.

Előnyt jelent:

 • bármely hazai vagy külföldi tolmácsképző intézményben szerzett előképzettség, például fordító és tolmács mesterfokozat vagy országos szakfordítói vizsgán szerzett bizonyítvány

Tantárgyak:

Elméleti tantárgyak:

            Bevezetés a tolmácsolás elméletébe

            Gazdasági alapismeretek

            Európai tanulmányok

            Szakmai fórum

            Jogi alapismeretek

Gyakorlati tantárgyak:

            Beszédtechnika

            Konszekutív tolmácsolás BA I-II.

            Konszekutív tolmácsolás AB I-II.

            Konszekutív tolmácsolás CA I-II.

            Szinkrontolmácsolás BA I-II.

            Szinkrontolmácsolás AB I-II.

            Szinkrontolmácsolás CA I-II.

            Minikonferencia I-II.

            Irányított tolmácsolási gyakorlat I-II.

            Szakdolgozati konzultáció

 

Az alkalmassági (felvételi) vizsga:  

            I. Írásbeli alkalmassági vizsga:

 1. fordítás B nyelvről A nyelvre
 2. fordítás A nyelvről B nyelvre
 3. fordítás C nyelvről A nyelvre.

Az írásbeli vizsgán lehet szótárt használni.

II. Szóbeli alkalmassági vizsga:

A szóbeli alkalmassági vizsgán a jelölt általános (politikai, gazdasági, kulturális stb.) tájékozottságáról tesz tanúbizonyságot a felvételi bizottság tagjaival folytatott magyar, valamint B és C nyelvű beszélgetés során. Rövid beszédek konszekutív tolmácsolását végzi, jegyzeteléssel A és B nyelvre, valamint C nyelvről A nyelvre. A szóbeli vizsgára az írásbeli eredmények alapján hívjuk be a jelölteket.

 

Felmentés:

Az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszékén szerzett tolmács előképzettséggel rendelkező jelöltek az FTT Titkárságának címzett levélben felmentést kérhetnek az írásbeli alkalmassági vizsga alól. A felmentési kérelmeket az FTT Felvételi Bizottsága egyénenként bírálja el.

 

További információ: http://www.btk.elte.hu/Alias-246

 

Jelentkezési határidő: 2020. május 29.

 

Az alkalmassági vizsga ideje: előreláthatólag 2020. június 15-18.

 

A tandíj összege: 299.000 Ft/félév

Felvételi eljárási díj: 9.000 Ft

 

Jelentkezési lap letölthető: itt

 

A jelentkezéshez szükséges:

 • kitöltött jelentkezési lap,
 • a felsőfokú diploma másolata (külföldi diploma esetében hiteles fordítás is csatolandó),
 • nyelvvizsga-bizonyítványok másolata (nem nyelvszakosok esetében),
 • magyarul írt önéletrajz,
 • 1 db igazolványkép,
 • 2 db válaszboríték bélyeggel.

 

I. Általános információk

Kérjük az alábbi tájékoztató mellett olvassa el a honlap főoldalán elérhető ÚJ tájékoztatót is. 

1. A szakfordító- és tolmácsképesítő vizsgák célja

A vizsgák célja, hogy tanfolyam elvégzése nélkül tolmács- és szakfordító-képesítéshez juthassanak azok, akik a fordítás és tolmácsolás terén megfelelő gyakorlattal rendelkeznek, és vállalkozói tevékenységükhöz képesítésre van szükségük.

 

2. Vizsgatípusok

            1. szakfordító

            2. szakfordító-lektor

            3. általános (összekötő) tolmács

            4. szaktolmács

            5. konferenciatolmács

A szakfordító- és szaktolmácsvizsgák a következő szakirányokban tehetők le:

 1. társadalomtudományi,
 2. természettudományi,
 3. gazdasági,
 4. műszaki.

A szakfordító- és tolmácsvizsgák részeit és tartalmát, valamint a vizsgák értékelésének pontos kritériumait lásd a vizsgatájékoztatókban.        

 

3. A vizsgázók tájékoztatása

A vizsgázóknak joguk van még a vizsgára való jelentkezés előtt pontos felvilágosítást kapni a vizsga lebonyolításával kapcsolatban. A vizsgázók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében minden vizsgázni kívánó személynek külön kérés nélkül ki kell adni írásban vagy szóban a vizsgaszervezéssel kapcsolatos alapvető információkat, amelyek magukba foglalják, de nem korlátozódnak az alábbi elemekre:

-         a vizsga várható időpontja,

-         a megengedett segédeszközök használata,

-         a vizsga várható helyszíne,

-         a (szóbeli és írásbeli) vizsgafeladatok típusai,

-         a vizsgaeredmény várható időpontja,

-         a vizsga halasztása,

-         a vizsgadíj visszatérítése,

-         a vizsgadolgozatok megtekintése,

-         második lektorálás lehetősége és feltételei,

-         fellebbezés.

 

4. Vizsgaidőpontok száma

A vizsgákat előreláthatólag évente egyszer, októberben tartjuk.

 

5. A vizsgák helye

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.). Az írásbeli vizsgák pontos terembeosztásáról a jelentkezők írásban kapnak értesítést.

 

II. Jelentkezés a szakfordító- és tolmácsvizsgákra

 

1. A vizsgákra való jelentkezés előfeltétele

Szakfordítói vizsgára az jelentkezhet, aki felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel rendelkezik.

Szakfordító-lektori vizsgára az jelentkezhet, aki rendelkezik szakfordítói képesítéssel.

Általános (összekötő) tolmácsvizsgára (I. szint) - iskolai végzettségtől függetlenül - bárki jelentkezhet, akinek felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudása van.

Szaktolmács-vizsgára (II. szint) az jelentkezhet, aki felsőfokú végzettséggel, felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudással és megfelelő tolmácsolási gyakorlattal rendelkezik.

Konferenciatolmács-vizsgára (III. szint) az jelentkezhet, aki szaktolmács képesítéssel és megfelelő (többéves) konferenciatolmácsolási gyakorlattal rendelkezik.

 

2. A vizsgákra jelentkezés módja

Szakfordító-vizsga:

                        1. kitöltött és aláírt jelentkezési lap (jelentkezéskor csak az egy szakterületet kell megjelölni);

                        2. szakmai önéletrajz magyar nyelven;

                        3. felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata; 

                        4. 2 db felbélyegzett és saját címre megcímzett válaszboríték;

                        5. 1 db igazolványkép.

 

Szakfordító-lektori vizsga :

                        1. kitöltött és aláírt jelentkezési lap;

                        2. szakmai önéletrajz magyar nyelven;

                        3. szakfordítói képesítés másolata;

                        4. 2 db felbélyegzett és saját címre megcímzett válaszboríték;

                        5. 1 db igazolványkép.

 

Általános (összekötő) tolmácsvizsga:

            1. kitöltött és aláírt jelentkezési lap;

            2. szakmai önéletrajz magyar nyelve;

            3. 2 db felbélyegzett és saját címre megcímzett válaszboríték;

            4. 1 db igazolványkép.

                       

Szaktolmács-vizsga :

            1. kitöltött és aláírt jelentkezési lap;

            2. szakmai önéletrajz magyar nyelven;

            3. felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata;

            4. 2 db felbélyegzett és saját címre megcímzett válaszboríték;

            5. 1 db igazolványkép.

                       

Konferenciatolmács-vizsga:

            1. kitöltött és aláírt jelentkezési lap;

            2. szakmai önéletrajz magyar nyelven;

            3. felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata;

            4. szaktolmács-képesítés másolata;

            5. 2 db felbélyegzett és saját címre megcímzett válaszboríték;

            6. 1 db igazolványkép.

Jelentkezési lap és tájékoztató letölthető : www.elteftt.hu.

 

3. Vizsgadíj

A vizsgadíj összege 49.000 Ft. A befizetett vizsgadíj a vizsgáról való távolmaradás esetén nem követelhető vissza. A vizsgadíj befizetését a 10032000-01426201-00000000

számlaszámra kérjük, a közlemény rovatban AC1201/15 jelzéssel.

 

III. Behívás a vizsgára

A behívólevelet az ELTE BTK FTT küldi ki a vizsga előtt 8 nappal.

A behívólevél tartalmazza a vizsga pontos helyét, idejét és a befizetendő csekket.

 

IV. Rendkívüli eljárás

 

1. Vizsgahalasztás

Ha a jelentkező a vizsgán önhibáján kívül és igazolható külső körülmények miatt nem jelent meg, és távolmaradását hivatalosan igazolta, legkésőbb az akadályoztatás megszűnését követő 15 napon belül írásban kérheti a vizsga elhalasztását.

Vizsgahalasztás csak egy alkalommal engedélyezhető.

Ekkor vizsga a következő vizsgaidőszakban ismételhető meg.

A következő vizsgaidőszakban a vizsgára újra kell jelentkezni.

Ha a vizsgázó a vizsganapon igazolatlanul nem jelenik meg és nem élt a vizsgahalasztás lehetőségével, akkor vizsgája eredménytelennek számít.

 

2. Vizsgák ismétlése

A sikertelen szakfordítói és tolmácsvizsga két alkalomnál többször nem ismételhető.

Az ismételt vizsgákra külön vizsgadíjat kell fizetni.

Vis maior esetén a vizsga újra megismételhető.

 

3. Az írásbeli vizsgák újbóli lektorálása

Újbóli lektorálást csak írásban lehet kérelmezni az FTT vezetőjének címzett levélben. Újbóli lektorálást a vizsga eredményéről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül lehet kérelmezni. Csak sikertelen (elégtelen minősítésű) dolgozatok újbóli lektorálását lehet kérvényezni.

 

V. Jogorvoslat

Fellebbezni csak írásban lehet. A fellebbezéseket az FTT vezetőjének kell címezni, aki gondoskodik a felülvizsgálatról. A felülvizsgálat alapjául a fellebbezési kérelmek szolgálnak. Ezeknek megfelelően az FTT vezetője által erre kijelölt személy összegyűjti a dolgozatokat és a tolmácsvizsgák esetében a szóbeli vizsgáról készült hangfelvételt valamint a jegyzőkönyvet. Fellebbezési kérelmet a vizsga eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül lehet benyújtani. A felülvizsgálatot a fellebbezési kérelem benyújtását követő 30 napon belül kell elkészíteni. A végső döntést az FTT vezetője hozza meg. Ehhez szükség esetén bizottságot is létrehozhat. A döntésről a vizsgázót legkésőbb 8 napon belül értesíteni kell. Ha a felülvizsgálat alapján a jelölt megfelelt a vizsgán, számára késedelem nélkül ki kell állítani a képesítő bizonyítványt. Csak sikertelen (elégtelen minősítésű) vizsgák esetén lehet fellebbezni.

 

VI. A vizsgák szervezésének szabályai

 

1. Írásbeli vizsgák:

1. A teremfelügyelő a vizsga kezdése előtt 45 perccel köteles megjelenni a vizsga helyszínén, és a kijelölt helyről vizsgadolgozatokat a vizsgaterembe vinni.

2. A vizsgák zavartalanságáért a teremfelügyelő a felelős. A teremben köteles ellenőrizni, hogy a vizsga zavartalan lebonyolításához szükséges feltételek megvannak-e (fűtés, világítás, szellőzés, stb.). Amennyiben valamilyen probléma merülne fel a terem állapotával kapcsolatban, szükség esetén az épület gondnokához kell fordulni segítségért.

3.  A teremfelügyelő ellenőrzi a vizsgázók behívólevelét és érvényes arcképes személyi igazolványát, és meggyőződik arról, hogy a vizsgázó jó helyen és időben jelent meg.

4. A teremfelügyelő feladata annak ellenőrzése, hogy az írásbeli vizsgadolgozatot mindegyik vizsgázó a meg nem engedett segédeszközök és másik vizsgázó segítsége nélkül készíti el. A teremfelügyelő joga és kötelessége, hogy felfüggessze azokat a vizsgázókat, akiket meg nem engedett segédeszköz használatán, vagy társsal való együttműködésen ér tetten. Ilyenkor a vizsgafelfüggesztés körülményeit a vizsgalapon rögzíteni kell. A vizsgalapot továbbá a teremfelügyelőnek alá kell írnia. Az ily módon felfüggesztett vizsgázóknak a termet el kell hagyniuk, mert számukra a vizsga ezáltal befejezettnek minősül. Dolgozataikat pedig nem kell a javítást végző lektoroknak eljuttatni.

5. A teremfelügyelők számát lehetőleg úgy kell megállapítani, egy főre ne jusson 40 fő vizsgázónál több. Amennyiben több teremfelügyelőre van szükség, a vizsga megkezdése előtt közülük egyet ki kell jelölni vizsgafelelősnek.

6. Az a vizsgázó, aki a vizsga kezdéséről elkésik, megkezdheti ugyan a vizsgát, de több időt nem kaphat a befejezésre, tehát a többi vizsgázóval egy időben kell befejeznie a vizsgát. A késést a vizsgadolgozatokat tartalmazó borítékon, a vizsgázó neve alatt fel kell tüntetni.

7. Az írásbeli vizsgákon a teremben a vizsgázókon, a teremfelügyelőkön és az FTT által erre felhatalmazott személyeken kívül más nem tartózkodhat.

8 Az írásbeli vizsga lebonyolításakor figyelni kell arra, hogy a vizsgát korábban befejező vizsgázók a többiek munkáját ne zavarják, csendben hagyják el a termet, vagy ha ez nem megoldható, akkor a helyükön maradva csendben várják meg a vizsga végét.

9. Az írásbeli vizsgák a vizsgadolgozatok kézbevételével tekinthetők megkezdettnek, ezután a vizsgázó teljesítményét értékelni kell. Az írásbeli vizsgákon a teremfelügyelő jogosult a vizsgát megszakítani és érvényteleníteni, ha nem megengedett eszköz(ök) használatát vagy más személy együttműködését észleli.

10. Az írásbeli vizsgán csak papír alapú, nyomtatásban megjelent szótár használata megengedett. Mobiltelefon, laptop, elektronikus szótárak használata nem megengedett.

11. A vizsgahelyiséget az írásbeli vizsga közben el lehet hagyni maximum egy alkalommal, de a vizsgadolgozatot és a jegyzeteket le kell adni a teremfelügyelőnél. Egyszerre csak egy vizsgázó hagyhatja el a termet.

12. A vizsgázók ültetésénél törekedni kell arra, hogy a vizsgázóknak elegendő helyük legyen a vizsgadolgozatok és szótárak kezeléséhez.

13. A teremfelügyelő számára a vizsga egész időtartama alatt biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy segítséget hívjon.

14. A vizsga befejeztével a vizsgázóknak az elkészült fordításokat a teremfelügyelőnél kell leadni. A vizsgadolgozat megírása után a vizsgázóknak mindent be kell adniuk (eredeti vizsgaszöveg, piszkozat). A dolgozatot kizárólag golyóstollal lehet írni. A piszkozatok megírásához lehet használni ceruzát.

 

2. Szóbeli tolmácsvizsgák:

1. A vizsgák zavartalanságáért a vizsgabizottság elnöke a felelős.

2. A vizsgabizottság elnöke ellenőrzi a vizsgázó személyazonosságát és kitölti a vizsgajegyzőkönyvnek a személyi adatokra, a vizsga típusára vonatkozó részét. Ezt követően ismerteti a vizsgával kapcsolatos általános tudnivalókat (feladatok sorrendje, értékelés, eredményhirdetés módja, stb.)

3. A szóbeli tolmácsvizsgák az első vizsgafeladat megkezdésével tekinthetők megkezdettnek, ezután a vizsgázó teljesítményét értékelni kell.

4. A szóbeli vizsga során semmilyen segédeszköz használata nem megengedett.

5. A szóbeli tolmácsvizsga közben a vizsgatermet senki nem hagyhatja el.

6. A vizsganapot úgy kell beosztani és megszervezni, hogy a vizsgázók ne kényszerüljenek túl hosszú várakozásra.

 

VII. A szóbeli tolmácsvizsgák szabályai

 

1. A vizsgabizottság tagjainak a vizsga megkezdése előtt 30 perccel jelentkezni kell a tolmácsvizsga szervezőjénél a kijavított írásbeli dolgozatok eredményéről való tájékozódás és a szóbeli vizsga előkészítése érdekében.

2. A szóbeli tolmácsvizsga legalább háromfős bizottság előtt történik.

3. A teremben csak a bizottság, egy vizsgázó, illetve az FTT által erre felhatalmazott személy(ek) tartózkodhat(nak).

4. A vizsgabizottság elnökének kell kitöltenie a szóbeli vizsgajegyzőkönyvet.

5. A vizsgázó személyazonossági igazolványát a vizsga érdemi része előtt kell ellenőrizni.

6. A vizsgabizottság tagjai sem a vizsga végeztével, sem a szünetekben nem adhatnak külön szóbeli értékelést a jelölt számára.

7. A vizsgabizottság elnökének minden rendkívüli esetet rá kell vezetnie a vizsgajegyzőkönyvre, és arról értesítenie kell szóban vagy írásban az FTT vezetőjét számára.

8. A vizsga időtartama:

I. szint (általános összekötő tolmács): kb. 20 perc;

II. szint (szaktolmács): kb. 30 perc;

III. szint (konferenciatolmács): kb. 50 perc.

9. A vizsgázót az egyes feladatok végzése alatt ne szakítsák meg, ne javítsák ki. A vizsgázót a feladatvégzés közben közbeszólásaikkal ne zavarják. Két feladat között a vizsgázó teljesítményét se direkt se indirekt módon ne értékeljék. Minden vizsgázónak meg kell adni a lehetőséget, hogy minden vizsgafeladatot végigcsináljon.

10. A szóbeli vizsgáról a bizottság hangfelvételt készít.

  

 VIII. Az írásbeli dolgozatok javítása

 
1. Az írásbeli dolgozatokat javító lektorok kijelölése

Az írásbeli dolgozatot olyan lektorok javítják, akik maguk is rendelkeznek a javítandó vizsgával és egyben a szakfordítást és/vagy tolmácsolást hivatásszerűen gyakorló szakemberek is. Az FTT vezetője kivételes esetben engedélyt adhat más személynek is a vizsgáztatásra.

 

2. Az írásbeli dolgozatok javítási szempontjai

A dolgozatok javítása minden nyelven egységes szempontok szerint történik. A lektorok számára anonimitást kell biztosítani. 

 

IX. A szóbeli vizsgabizottság (tolmácsvizsgák)

 

1. A vizsgabizottság összeállítása

A vizsgabizottság legalább három tagból áll. A vizsgabizottság elnöke az FTT képviselője. Ezenkívül a dolgozatokat javító lektor és egy harmadik személy is jelen van a vizsgán. Amennyiben a dolgozatokat két lektor javította, ők vannak jelen a vizsgán. A vizsgabizottság összeállításánál ügyelni kell arra, hogy a tagok között mindkét vizsganyelvnek legyen anyanyelvi beszélője. Az FTT vezetője kivételes esetben engedélyt adhat más személynek is a vizsgáztatásra.

 

2. A szóbeli tolmácsvizsgák adminisztrációja

A szóbeli vizsgáról hangfelvétel és összesítő jegyzőkönyv készül, amelyet a bizottság tagjai aláírásukkal látnak el. A bizottságban a döntés szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt.

 

X. A vizsgaeredmények kihirdetése

A szakfordító-vizsgák eredményéről a vizsgázó írásban kap értesítést a vizsga időpontjától számított 2 hónapon belül.

A tolmácsvizsgák eredményéről a jelentkező a szóbeli vizsgát követően azonnal értesül.

 

XI. A vizsgadolgozatok megtekintése

1. A kiértékelt vizsgadolgozatok megtekintését kizárólag írásban, az FTT vezetőjéhez címzett levélben lehet kérni. A vizsgázók az általuk megírt írásbeli dolgozatokat egy alkalommal, a vizsga eredményhirdetését követő egy hónapon belül tekinthetik meg. Csak a sikertelen (elégtelen minősítésű) dolgozatot tekintheti meg a vizsgázó.

2. A vizsgadolgozatokat az erre kijelölt teremben, felügyelet mellett lehet megtekinteni. A vizsgadolgozatok megtekintésére összesen 20 perc áll rendelkezésre. A vizsgadolgozatokat sem egészében sem részben nem lehet lemásolni, fénymásolni.

3. A lektorokkal személyes találkozó nem lehetséges.

4. Jegyzetek készítése megengedett, de csak az FTT által biztosított papíron és tollal.

 

XII. A vizsgadolgozatok megőrzése

Az írásbeli dolgozatokat öt éven keresztül kell megőrizni. A tolmácsvizsga szóbeli részéről készült hangfelvételt és a vizsgajegyzőkönyvet szintén öt évig kell megőrizni.

 

XIII. A vizsgaeredmények nyilvántartása

A vizsgaeredmények nyilvántartásakor adminisztrálni kell azt, hogy a vizsgázó

-         mikor, milyen nyelvből, szakirányból, szintből tett vizsgát;

-         sikertelen vizsga esetén hányszor, mikor, milyen szakirányból, szintből próbálkozott.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az adatvédelemről szóló 1997. évi LVIII. törv. szellemében kell eljárni.