XXIII. TransELTE-OFFI Konferencia 

2021. március 24-25-26.

Program és regisztráció 

 

Fordítástudományi PhD tájékoztató 2021/2022 

 

  Franciás pályázat!

ÚJ kiadványaink!

 

Seresi-Eszenyi-Robin (szerk.)

Távolléti oktatás a fordító- és tolmácsképzésben

Oktatásmódszertani tapaszataltok a Covid--19 idején

 

Fordítástudomány folyóirat 

Online elérhető a legfrissebb, 44. szám!

Robin-Zachar (szerk.) 

Lektorálástudomány - fordításban 

Fordító és tolmács 

MA felvételi tájékoztató

Adatközlő lap

ORSZÁGOS FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSVIZSGÁK 2021

ÚJ! TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Jelentkezők!

 
Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy a 2021 márciusára tervezett szakfordító- és tolmácsvizsgák
nem kerülhetnek megrendezésre a hatályos járványügyi rendelkezésekkel, valamint az ELTE JOKT szabályzatával összhangban.
A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk, valamint a korábban beadott anyagot megőrizzük.
A legközelebbi vizsgaidőpontról, illetve a vizsgafelkészítőről e-mailben küldünk tájékoztatót a későbbiekben.
 

Az esetleges kellemetlenségért ezúton is szíves megértését kérjük!

 

 Új kiadványaink 

ÚJ! TransELTE 2018 tanulmánykötet

 Horvath TransELTE2018 BORITO

Robin Edina 

Fordítási univerzálék és lektorálás

Ildikó Horváth (ed.)

Latest Trends in Hungarian Translation Studies

 Robin Edina, Varga Dóra Ágnes

Fordítástudomány - fordításban

 fordtud

Robin Edina, Zachar Viktor (szerk.)

Fordítástudomány ma és holnap

 

 Új képzésformák - TÁVOKTATÁSBAN!

SZAKFORDÍTÓ ÉS TERMINOLÓGUS (gazdasági és jogi)

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ

Pannónia Korpusz 

           

A jelentkezés benyújtása:

Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK)

1380 Budapest, Pf. 1190

 

Jelentkezési határidő: tárgyév február 15.

Adatközlő lap itt!

Az oklevélben szereplő képzettség megnevezése:

Okleveles fordító és tolmács

….. nyelvből (első idegen nyelv megnevezése) és

….. nyelvből (második idegen nyelv megnevezése).

 

A képzés célja:

Olyan fordítók és tolmácsok képzése, akik képesek szakszerűen ellátni az írásbeli és a szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és célnyelvi országok, valamint az Európai Unió országainak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életében, és ismerik a nyelvi közvetítés etikai és retorikai szabályait.

 

A képzési idő:

4 félév (120 kredit, 1200 óra), nappali tagozat.

 

A jelentkezés módja:

– jelentkezési lapon (beszerezhető a könyvesboltokban vagy postahivatalokban)

– interneten (a www.felvi.hu honlapon az E-jelentkezés menüpontban).

 

Jelentkezési határidő: tárgyév február 15.

 

Keretszám:

Az államilag támogatott helyek és a költségtérítéses helyek minimális keretszáma 10, maximális keretszám 90.

 

A képzési hozzájárulás összege:

– államilag támogatott helyen: (–)

– költségtérítéses helyen: 300.000 Ft/félév.

 

Szakirányok:

Fordítói szakirány és tolmács szakirány. A fordítói vagy tolmács szakirány kiválasztása a második évben történik.

 

A képzés nyelvei: angol, francia, német, holland, kínai (az utóbbi két nyelvből az idén nem, csak 2018/19-es tanévben indul újra képzés).

 

A jelentkezés feltétele:

  • a képzést csak azok tudják sikeresen elvégezni, akik anyanyelvi szinten tudnak magyarul,
  • egy felsőfokú C típusú és egy középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány az angol, francia, német, kínai vagy holland nyelvek közül (eltérő nyelvekből, holland csak második idegen nyelvként),
  • teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe bármely képzési területhez tartozó alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti bármely főiskolai vagy egyetemi szintű szak.

 

A felvételi vizsga ideje:

Írásbeli: tárgyév május

Szóbeli: tárgyév június

 

Pontszámítás:

Összpontszám: 100; ebből

– a felvételi vizsgán szerezhető pontok száma: 75; ebből

– az írásbeli maximum 25 pont

– a szóbeli maximum 50 pont

– többletpont: maximum 25.

 

Többletpontok:

1. Az „előnyben részesítés” alapján maximum 5 pont adható:

– hátrányos helyzetű jelentkezőnek: 1 pont,

– halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezőnek: 2 pont,

– fogyatékkal élő jelentkezőnek: 2 pont,

– gyes/gyed/gyet/tgyásban részesülőnek: 1 pont jár.

2. A második idegen nyelvből tett felsőfokú vagy harmadik idegen nyelvből tett felsőfokú vagy középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány után maximum 5 pont adható:

– felsőfokú nyelvvizsgáért (második idegen nyelvből) 3 pont,

– felsőfokú nyelvvizsgáért (harmadik idegen nyelvből) 5 pont,

– középfokú nyelvvizsgáért (harmadik idegen nyelvből) 3 pont jár.

3. A jelentkező korábbi szakmai tevékenysége, tehetséggondozásban való részvétele alapján maximum 5 pont adható a következő esetekben:

– Pro Scientia aranyérem: 5 pont,

– OTDK 1. helyezés: 3 pont,

– OTDK 2 helyezés: 2 pont,

– OTDK 3. helyezés: 1 pont.

Az 1–2–3. alapján maximum 10 pontot lehet kapni.

A felvételhez szükséges diploma minősítéséért ez előzőeken túl adható:

– kitűnő és jeles eredményért 15 pont,

– jó eredményért 10 pont,

– közepes eredményért 5 pont.

 

A felvételi vizsga követelményei:

            Összpontszám: 75

1. Írásbeli felvételi vizsga (25 pont):

– Fordítás A nyelvről B nyelvre (0–15 pont) nyomtatott szótár használható!

– Rezümé készítés C nyelvről A nyelvre (0–10 pont) nyomtatott szótár használható!

2. Szóbeli felvételi vizsga (50 pont):

– Motivációs és általános ismeretek – beszélgetés (B és C nyelven) (0–10 pont)

– Szóban ismertetett B nyelvű szöveg összefoglalása A nyelven (0–10 pont)

– Szóban ismertetett A nyelvű szöveg összefoglalása B nyelven (0–20 pont)

– Szóban ismertetett C nyelvű szöveg összefoglalása A nyelven (0–10 pont).

Megjegyzés:

A nyelv = anyanyelv

B nyelv = első idegen nyelv

C nyelv = második idegen nyelv

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok (1 példányban, fénymásolatban):

  1. a jelentkezés alapjául szolgáló oklevél,
  2. államilag elismert C típusú felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány az első idegen nyelvből,
  3. államilag elismert C típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány a második idegen nyelvből,
  4. az „előnyben részesítés” alapján adható többletpontok dokumentuma,
  5. nyilatkozat A/4-es lapon a választott idegen nyelvről (angol/francia/német/kínai) a következő formában:

Első választott idegen nyelv: ...., második választott idegen nyelv: ..., aláírás.
(Az egyik nyelvnek mindenképpen angolnak kell lennie.)

 

További információk a szakról itt

 

A szak tantárgyai:

Elméleti tantárgyak:

Bevezetés a fordítás elméletébe, Bevezetés a fordítás gyakorlatába, Bevezetés a tolmácsolásba, Fordítók és tolmácsok szakmai fóruma, A fordítás magyar nyelvhelyességi kérdései, Nemzetközi szervezetek, Európai tanulmányok, Jogi alapismeretek, Gazdasági alapismeretek.

Gyakorlati foglalkozások:

Törzsanyag: Fordítástechnika BA, AB, CA, Tolmácsolástechnika BA, AB, CA, Kontrasztív országismeret, Számítógépes fordítástámogatás.

Szakirány fordítóknak: Gazdasági szakfordítás BA, AB, CA, Jogi szakfordítás BA, AB, CA, Szakmai terminológia fordítóknak, Szakmai gyakorlat fordítóknak, Irányított önálló laborfoglalkozás fordítóknak.

Szakirány tolmácsoknak: Konszekutív tolmácsolás AB, BA, CA, Szakmai terminológia tolmácsoknak, Szakmai gyakorlat tolmácsoknak, Irányított önálló laborfoglalkozás tolmácsoknak.

Szakfelelős:

Dr. Klaudy Kinga, egyetemi tanár

Szakirány felelősök:

Fordítói szakirány: dr. Barta Péter egyetemi docens

Tolmács szakirány: dr. Horváth Ildikó habil. egyetemi docens, tanszékvezető

Szakért felelős intézet:

ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék

Web:

http://www.elteftt.hu

 

Elérhetőség – információ:

1. Tanszéki elérhetőség:

ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék

1088 Bp., Múzeum krt. 4/F I/3–4.

Tel.: 411-6500/5894

E-mail: bertalan.zoltanne@btk.elte.hu

Honlap: www.elteftt.hu

2. Intézményi elérhetőség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Felvételi Iroda

1088 Bp., Múzeum krt. 4/A fszt. 26.

Tel.: 485-5200/5276 és 5287

Félfogadási idő: H: 13.00–16.00, Sz: 9.00–12.00 és 13.00–16.00, P: 9.00–12.00

3. A jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban:

Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK)

Tel.: 477-3131

E-mail: info@felvi.hu

Honlap: www.felvi.hu

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn