XXIII. TransELTE-OFFI Konferencia 

2021. március 24-25-26.

Program és regisztráció 

 

Fordítástudományi PhD tájékoztató 2021/2022 

 

  Franciás pályázat!

ÚJ kiadványaink!

 

Seresi-Eszenyi-Robin (szerk.)

Távolléti oktatás a fordító- és tolmácsképzésben

Oktatásmódszertani tapaszataltok a Covid--19 idején

 

Fordítástudomány folyóirat 

Online elérhető a legfrissebb, 44. szám!

Robin-Zachar (szerk.) 

Lektorálástudomány - fordításban 

Fordító és tolmács 

MA felvételi tájékoztató

Adatközlő lap

ORSZÁGOS FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSVIZSGÁK 2021

ÚJ! TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Jelentkezők!

 
Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy a 2021 márciusára tervezett szakfordító- és tolmácsvizsgák
nem kerülhetnek megrendezésre a hatályos járványügyi rendelkezésekkel, valamint az ELTE JOKT szabályzatával összhangban.
A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk, valamint a korábban beadott anyagot megőrizzük.
A legközelebbi vizsgaidőpontról, illetve a vizsgafelkészítőről e-mailben küldünk tájékoztatót a későbbiekben.
 

Az esetleges kellemetlenségért ezúton is szíves megértését kérjük!

 

 Új kiadványaink 

ÚJ! TransELTE 2018 tanulmánykötet

 Horvath TransELTE2018 BORITO

Robin Edina 

Fordítási univerzálék és lektorálás

Ildikó Horváth (ed.)

Latest Trends in Hungarian Translation Studies

 Robin Edina, Varga Dóra Ágnes

Fordítástudomány - fordításban

 fordtud

Robin Edina, Zachar Viktor (szerk.)

Fordítástudomány ma és holnap

 

 Új képzésformák - TÁVOKTATÁSBAN!

SZAKFORDÍTÓ ÉS TERMINOLÓGUS (gazdasági és jogi)

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ

Pannónia Korpusz 

           

ELTE BTK FTT KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI (2019/2020)

2020.11.25. A legfrissebb:

Kedves olvasóink!

 

A könyvtár nyitva tartása az aktuális rendelkezésektől függ.
A tilalmak és korlátozások feloldása idején az alábbi időpontokban várjuk a hallgatókat:
H 12:30-14:00
K 14:30-16:00 & 17:15-19:00
Sz 16:00-17:15
Cs 12:30-14:00

Bármilyen könyvtárral kapcsolatos kérdés, érdeklődés vagy hosszabbítási szándék esetén a konyvtarftt@gmail.com–ra kell írni.

 

2. A könyvtárat kétféleképpen lehet igénybe venni:

1. Helyben olvasásra: helyben olvasni lehet akkor is, ha nincs könyvtáros, és éppen nincs óra a könyvtárteremben.

2. Kölcsönzésre: Könyvet csak a könyvtárosoktól lehet kölcsönözni (kivéve: ha szótárat kell bevinni órára (ld. 14. pont), és vészhelyzet (ld. 11.pont).

3. Ki kölcsönözhet:

 • Az FTT hallgatói (MA1, MA2, TGFOR, FORDTERM. EUTOL, PHD – és távoktatás – névsor Bertalan Angélánál)
 • FTT tanárai (belső és külső – névsor Bertalan Angélánál)

4. Ki olvashat helyben: Az FTT összes hallgatója és tanára

 • Egyéb doktori programok hallgatói a témavezető ajánlólevelével
 • A Fordítástudományi Doktori Program iránt érdeklődő hallgatók

5. Beiratkozás:

Idegen személyek (pl. más programokból, vagy Erasmus hallgatók) helyben olvasása esetén: a könyvtári füzet hátára kérem felvinni az adatokat, aki ugyanis nem kölcsönözhet, annak nem érdemes tasakot nyitni. (név, cím, e-mail, mobil)

Kölcsönzés esetén: névreszóló kölcsönzési tasakot kell kitölteni

(név, cím, e-mail, mobil)

6. Kölcsönzési határidő:

Szorgalmi időszakban: 2+2 hét (ha igény van a könyvre második hét után visszakérhető, vagy kérhető hosszabbítása a konyvtarftt@gmail.com email-címen)

Vizsgaidőszakban: 1 hét

Késedelmi díj: hetente 50 Ft, amit egy perselybe kell bedobni, és könyvtárfejlesztésre fordítjuk.

Amíg a hallgatónak könyvtári tartozása van:

1. Év közben: Nem kölcsönözhet új könyvet (KÖLCSÖNZÉS ELŐTT A TASAKOT ELLENŐRIZNI KELL)

2. Év végén: Nem kaphat diplomát (a záróvizsga jegyzőkönyvét nem írjuk alá).

A kölcsönzési határidőket FOLYAMATOSAN ellenőrizni kell, és a könyveket visszakérni, a tanároktól is.

7. A kölcsönzés módja:

 1. Két kartont kivenni ( ha csak egy van a könyvben, a könyvtáros írjon másikat)
 2. Nevet, dátumot OLVASHATÓAN ráírni
 3. Egyiket a kölcsönző saját névszerinti kölcsönző tasakjába betenni (FONTOS: a tasakon legyen e-mail és mobilszám is),
 4. Másikat a leltári szám szerinti katalógusba betenni
 5. Őrlapot címmel, dátummal a kivett könyv helyére betenni.(az őrlap összehajtott DUPLA A4-es lap legyen, mert különben könnyen elvész)

8. A visszavétel módja:

 1. A névszerinti kölcsönzőtasakból a kartont kivenni
 2. A leltári szám szerinti tasakból a kartont kivenni
 3. Nevet, dátumot mindkettőn kihúzni
 4. A könyvbe mindkettőt betenni
 5. A könyvet a leltári szám szerinti helyére visszatenni, őrlapot kivenni és kidobni

9. Mi nem kölcsönözhető?

            Folyóirat NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

            Azok a könyvek, amelyekre rá van írva, hogy NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

10. Ki másolhat? A könyvtárban nincs lehetőség másolásra, a könyvet ki kell kölcsönözni, ha valaki másolni akar belőle. Folyóirat esetében adatok megadásával, kizárólag az aznapi könyvtári ügyelet idejére lehet elvinni fénymásolni az adott folyóiratot.

 

11. Önkiszolgálás (vészhelyzetben)

Ha egy FTT-s PHD hallgatónak a könyvtári órákon kívül sürgősen szüksége van egy könyvre, a következőt kell tennie:

 1. Két kartont kivenni,
 2. Nevet, dátumot OLVASHATÓAN ráírni
 3. Egyiket a saját névszerinti kölcsönző tasakjába betenni,
 4. Másikat a leltári szám szerinti katalógusba betenni
 5. Őrlapot címmel, dátummal a kivett könyv helyére betenni.

12. Állomány: A könyvtár alkönyvtárai: 1. Angol, 2. Német, 3. Francia, 4. Fordításelmélet, 5. Doktori segédkönyvtár, 6. EU-Könyvtár (volt Multilingvális most szünetel), 7-8-9. (szünetel) 10. PHD Disszertációk, 11. Duplumok, 12. Szótárak (szünetel), 13. FTK/FTT szakdolgozatok és diplomamunkák év, szak és azon belül nyelvpár szerint csoportosítva) nem tévesztendő össze a doktori értekezésekkel, melyeknek a DIS katalógusban van a helyük.

13. Keresés a katalógusfüzetekben:

Katalógusszekrények nincsenek. A könyvek elektronikusan vannak nyilvántartva alkönyvtárak szerint. Hozzáférhetők elektronikusan a www.elteftt.hu honlapon vagy kiprintelve a 11-es szobában, a két ablak közötti szekrényében található félévenként frissített katalógusfüzetekben.

Minden alkönyvtárnak külön katalógusfüzete van. Az egyes alkönyvtárak leltári szám szerinti katalógusfüzete a könyvtárosoktól elkérhető.

A fordítástudományi alkönyvtárnak (FE), a doktori segédkönyvtárnak (DS), a duplumoknak (DUP), és a PhD disszertációknak (DIS) kétféle katalógusfüzete van: leltári szám szerinti és szerzői ABC-rendbe szedett.

14. Az alkönyvtárak helye:

HOL MIT MIKOR

11-es terem

(Könyvtárszoba):

Angol, francia, fordításelméleti (FE), doktori segédkönyvtár (DS), PHD disszertációk (DIS), duplumok (DUP), szótárak, FTK/FTT szakdolgozatok

könyvtári órákban használható

FONTOS: A szótárak polca általában nyitva van, órára be lehet vinni.

5-terem:

Európa-terem

Tematikus hallgatói gyűjtések a nemzetközi szervezetekről és glosszáriumok (elavult) nyitva van, szabadon használható, ha nincs óra az 5-teremben

5-terem:

Európa-terem

EU-alkönyvtár

zárva van,

könyvtári órákban lehet kölcsönözni, ha nincs óra az 5-teremben

5-terem:

Európa-terem

Német alkönyvtár

zárva van,

könyvtári órákban lehet kölcsönözni, ha nincs óra az 5-teremben

8-terem

Kis-tolmácsterem

Régi szótárak (szünetelő 7-es alkönyvtár)

zárva van,

könyvtári órákban lehet kölcsönözni, ha nincs óra a 8-teremben

 

Egyéb tudnivalók:

1. Régi FTK/FTT szakdolgozatok/diplomamunkák csak helyben olvashatók, kölcsönözni nem lehet.

2. Az FTT tankönyvei/kiadványai, melyek kölcsönözhetők.

Seresi Márta 2016. Távtolmácsolás és távoktatás a tolmácsképzésben. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Tamás Dóra Mária 2014. Gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdéseiről. Fordítástudományi értekezések 1. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Tanszék.

Horváth Ildikó (szerk.) 2014. A modern fordító és tolmács. Budapest: Eötvös Kiadó.

Horváth Ildikó 2013. Bírósági tolmácsolás. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. ISBN: 978-963-08-7515-8

Horváth Ildikó 2012. Interpreter Behaviour. A Psychological Approach. Budapest, Hang Nyelviskola. ISBN 978-963-08-4976-0

Horváth Ildikó – Szabari Krisztina – Volford Katalin (szerk.) 2000. Fordítás és tolmácsolás a világban. Oktatási segédanyag fordító- és tolmácsképző intézetek hallgatói számára. Budapest: FTK.

Klaudy Kinga (szerk.) 2013. Fordítás és tolmácsolás a harmadik évezred elején. 40 éves az ELTE BTK Fordító és Tolmácsképző Tanszéke. Jubileumi évkönyv. Tanulmányok, visszaemlékezések, tanárok és hallgatók névsora. Budapest: Eötvös Kiadó. ISBN 978-963-312-164-1.

Klaudy Kinga 2007.(2003) Languages in Translation. Budapest Scholastica. (A Bevezetés a fordítás elméletébe és a Bevezetés a fordítás gyakorlatába című könyvek kibővített angol nyelvű változata egy kötetben)

Klaudy Kinga 2007. Nyelv és fordítás. Válogatott fordítástudományi tanulmányok. Budapest: Tinta.

Klaudy Kinga (szerk.) 2003. Fordítás és tolmácsolás az ezredfordulón. 30 éves az ELTE Fordító és Tolmácsképző Központja. Tanulmányok, visszaemlékezések, tanárok és hallgatók névsora Budapest: Scholastica.

Klaudy Kinga (szerk.) 1999. A magyarországi fordító- és tolmácsképzés 25 éve. Budapest: Scholastica.

Klaudy Kinga 1999. Bevezetés a fordítás elméletébe. Budapest: Scholastica.

Klaudy Kinga 1999. Bevezetés a fordítás gyakorlatába.Angol, német, orosz fordítástechnikai példatárral. Budapest: Scholastica.

Láng Zsuzsa 2001. Tolmácsolás felsőfokon. A hivatásos tolmácsok képzéséről. Budapest: Scholastica.

Seresi M. 2016. Távtolmácsolás és távoktatás a tolmácsképzésben. Budapest: ELTE Eötvös.

Szabari Krisztina 1999. Tolmácsolás. Bevezetés a tolmácsolás elméletébe és gyakorlatába. Budapest: Scholastica.

Tamás Dóra Mária 2014. Gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdéseiről. Fordítástudományi értekezések 1. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Tanszék. 197 pp.

3. A Fordítástudomány régi számaiból 3-5 db van KÖNYVKÉNT beleltározva, az kölcsönözhető.

4. A fordítástudományi folyóiratok közül a Target, a The Translator (2013-ig) és a Perspectives legfrissebb számai Klaudy Kinga szobájában vannak, oda bármikor be lehet menni, de a kivett folyóirat helyére kérek ŐRLAPOT betenni.