FT 21 program 2018/2019 

2019. 05. 16.: Malaczkov Szilvia

Explicitáció a feliratozásban

ÚJ! MOST ELŐSZÖR!

AUDIOVIZUÁLIS FORDÍTÓ

NYÁRI EGYETEM AZ FTT-N!

 Új kiadványaink 

ÚJ! TransELTE 2018 tanulmánykötet

 Horvath TransELTE2018 BORITO

Robin Edina 

Fordítási univerzálék és lektorálás

 

Ildikó Horváth (ed.)

Latest Trends in Hungarian Translation Studies

 

 Robin Edina, Varga Dóra Ágnes

Fordítástudomány - fordításban

 fordtud

Robin Edina, Zachar Viktor (szerk.)

Fordítástudomány ma és holnap

 

TransELTE 2019 Konferencia

2019. március 21-22.

Program (HU)

Programme (EN)

AIIC Interpreters' Bar Camp 

morning

afternoon

 Új képzésformák - TÁVOKTATÁSBAN!

SZAKFORDÍTÓ ÉS TERMINOLÓGUS (gazdasági és jogi)

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ

 

Pannónia Korpusz 

  Országos vizsgák

ÚJ! TÁJÉKOZTATÓ

Jelentkezési határidő: 2019. február 11.

A beérkezés számít, nem a postai feladás!!!

Jelentkezési lapok az Országos vizsgák menüpontban, az egyes vizsgák leírásánál.

A 2019. tavaszi szakfordítói vizsga időpontja:

A szakfordítói vizsga első napja (általános szöveg)

2019. március 11., hétfő, 13.00-13.30 regisztráció

13.30-16.30 írásbeli vizsga

A vizsga második napja (szakmai szöveg) 

2019. március 12., kedd, 8.30-9.00regisztráció

          9.00-13.00 írásbeli vizsga

Szakfordító-lektori vizsga:

2019. március 12., kedd, 8.30-9.00 regisztráció

          9.00-13.00 írásbeli vizsga

Tolmács/ szaktolmács/ konferenciatolmács vizsga:

Az írásbeli vizsga időpontja:

 2019. március 13., szerda, 9.00-9.30 regisztráció, 

 9.30-11.30 írásbeli vizsga

A szóbeli vizsga időpontja:

2019. április-május (értesítés szerint)

A vizsgák helyszíne:

 1088 Budapest, Múzeum krt. 4., Gólyavár, Mária Terézia terem

Vizsgafelkészítő:

Tolmácsvizsga felkészítő:
2019. március 1.., 9:30-12:45 (15 perc szünettel)
Szakfordító vizsga felkészítő:
2019. március 1., 13:00-16:15 ( 15 perc szünettel)

           

Szent Jeromos Alapítvány, a magyar fordító- és tolmácsképzés támogatásáért         

jeromos2

FELHÍVÁS

1%

Kérjük a Fordító- és Tolmácsképző Tanszék hallgatóit, öregdiákjait, tanárait és mindenkit, akit érdekel a fordítás és tolmácsolás ügye, hogy jövedelemadójuk 1%-ával támogassák Alapítványunk célkitűzéseit.

Ehhez a személyijövedelemadó-csomagban található rendelkező nyilatkozaton a Szent Jeromos Alapítvány adószámát kell feltüntetni:

18166143-1-42

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 2016-ban alapítványunkat jövedelemadójuk 1%-ával támogatták/támogatják. A felajánlott összeget a fordítóképzésben részt vevő hallgatók támogatására, tavaszi konferenciánkra és a „Fordítástudomány” c. folyóirat kiadására fordítottuk.

Szent Jeromos Alapítvány

 

 

Elérhetőség

E-mail: barta.peter@iif.hu

Iroda: H-1088 Múzeum krt. 4/F I/12.; tel.: 411-6500/5901

Fogadóóra: péntek 14:00–15.00 (e-mailes bejelentkezés alapján)

 

 

 

 

 

Nyelvek

magyar (A)

francia (B)

angol (C)

Tanított tárgyak

francia–magyar fordítástechnika, gazdasági és jogi fordítás

francia gazdasági és jogi terminológia

francia–magyar–francia konszekutív és szimultán tolmácsolás

Végzettség

1984: francia nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (ELTE)

1984: francia–magyar, magyar–francia tolmács (ELTE)

1987: francia–magyar, magyar–francia szakfordító (ELTE)

1994: egyetemi doktor francia nyelvészetből (ELTE)

1996: a nyelvtudomány kandidátusa (MTA)

2008: angol–magyar, magyar–angol konferenciatolmács (ELTE)

2008: angol–magyar, magyar–angol szakfordító (ELTE)

2008: francia–magyar, magyar–francia szakfordító–lektor (ELTE)

2012: angol–magyar, magyar–angol szakfordító–lektor (ELTE)

Ösztöndíjak

1986–1987: a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottságának tudományos továbbképzési ösztöndíja

1992–1993: a Közép‑európai Egyetem ösztöndíja

Akkreditáció

1993: akkreditáció tolmácsként az Európai Unió intézményeinél

2009: akkreditáció fordítóként az Európai Központi Banknál

Szakmai tapasztalat

1984–1986: a Budapesti Műszaki Egyetem Nyelvi Intézetének Gépészmérnökkari Csoportjában nyelvtanár: francia és angol szaknyelv tanítása

1987–2012: az ELTE BTK Francia Nyelv és Irodalom Tanszékén egyetemi tanársegéd, később adjunktus, majd docens: francia nyelv- és stílusgyakorlat, francia nyelvészet, francia nyelvtan (morfoszintaxis) és parömiológia oktatása; szakdolgozatok vezetése és bírálata e témákban, valamint diszlexiában, pedagógiában és fordítástudományban

2012 óta: az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszékén egyetemi docens

tanítás óraadóként, mellékfoglalkozásúként, vendégtanárként:

Angers-i Egyetem Bölcsészettudományi Kara

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Újlatin Nyelvek Tanszéke

École supérieure de Journalisme (Lille)

ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Karának Francia Tanszéke

Institut Supérieur de Gestion (Párizs)

Madridi Complutense Egyetem Filológiai Karának Francia Filológiai Tanszéke

Stockholmi Egyetem Bölcsészettudományi Karának Francia, Olasz és Klasszikus Nyelvek Tanszéke

1984 óta: szabadúszó tolmács, szakfordító, műfordító

Publikációk

1/ Önálló cikkek, tanulmányok

„Pénzügyi dilemmák – közmondások a pénzről” = Édes anyanyelvünk, VII. évfolyam, 2. szám, Magyar Tudományos Akadémia – Magyar Nyelvtudományi Társaság – Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Budapest, 1985, 8. o. (http://anyanyelvapolo.hu/edes-anyanyelvunk-pdf/ea-1985-VII-2.pdf)

„Étude comparée de quelques proverbes français et hongrois et de leurs équivalents européens ; leur origine” [Néhány francia és magyar közmondás valamint európai megfelelőik összehasonlító vizsgálata; eredetük] = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae, Sectio Linguistica, Tomus XX, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 1989 (megjelent 1993-ban), 317–333. o.

„Étude contrastive français–hongrois du proverbe à la lumière du matériel européen” [Francia és magyar közmondások kontrasztív vizsgálata az európai anyag fényében] = Hungarológia, 6. szám, Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest, 1995, 87–211. o. (http://www.epa.hu/02400/02472/00006/pdf/EPA02472_Hungarologia_1995_06_087-211.pdf)

„Kísérletek a közmondás meghatározására magyar és francia anyag alapján” = Filológiai Közlöny, XLI. évfolyam, 1. szám, Balassi Kiadó, Budapest, 1995, 1–27. o.

„Néhány elkalandozó gondolat cigány szótárakról” = Iskolakultúra, VI. évfolyam, 1. szám, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1996, 99–101. o.

„Oppositions et changements dans Le Manuscrit de Port-Ébène de Dominique Bona” [Ellentétek és változások Dominique Bona: Le Manuscrit de Port-Ébène c. művében] = Revue d’Études Françaises 4, Département d’Études Françaises – Centre Interuniversitaire d’Études Françaises de l’Université Eötvös Loránd de Budapest, Budapest, 1999, 35–43. o.

„Problems Encountered while Revising the Proverb Lore in a General Bilingual Dictionary”[Milyen problémákat vet fel a közmondásanyag lektorálása egy általános kétnyelvű szótárban?] = Acta Ethnographica Hungarica, XLV. évfolyam, 3–4. szám, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000, 393–399. o. et = "Igniculi Sapientiæ" – János-Baranyai-Decsi-Festschrift, Országos Széchényi Könyvtár – Osiris Kiadó, Budapest, 2004, 196–203. o.

„Le romani en évolution” [A fejlődő romani] = Politiques linguistiques en Europe (Actes du colloque organisé les 20–21 novembre 2000 par le Centre Interuniversitaire d’Études Françaises de l’Université Eötvös Loránd de Budapest) /Officina Hungarica XII/, Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest, 2001, 5–11. o. (http://real-eod.mtak.hu/1766/1/2001_12.pdf)

„Quelques problèmes de la rection de l’objet en français contemporain” [A tárgy vonzatának néhány problémája a mai francia nyelvben] = Revue d’Études Françaises 7, Département d’Études Françaises – Centre Interuniversitaire d’Études Françaises de l’Université Eötvös Loránd de Budapest, Budapest, 2002, 5–23. o. (http://cief.elte.hu/sites/default/files/07barta.pdf)

„Le proverbe aux multiples visages – texte et contexte”[A sokarcú közmondás – szöveg és szövegkörnyezet] = Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship 19, University of Vermont, Burlington, 2002, 39–64. o.

„Vers un dictionnaire français–hongrois des proverbes”[Útban egy francia–magyar közmondásszótár felé] = Szende, Thomas – Máté, Györgyi (eds), Frontières et passages – Actes du colloque franco-hongrois sur la traduction /Études contrastives 2/, Peter Lang, Bern – Berlin – Bruxelles – Frankfurt am Main – New York – Oxford – Wien, 2003, 25–31. o.

„Magyar közmondások tanúsága a szomszédságról – avagy Tényleg dögöljék meg a szomszéd tehene?” = Hajdú Mihály – Keszler Borbála (szerk.): Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára, ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, Budapest, 2003, 758–761. o.

„Incidences du caractère ± animé du sujet et de l’objet” [Az alany és a tárgy ± élő jellegének kihatásai] = Revue d’Études Françaises 9, Département d’Études Françaises – Centre Interuniversitaire d’Études Françaises de l’Université Eötvös Loránd de Budapest, Budapest, 2004, 249–256. o. (http://cief.elte.hu/sites/default/files/21barta.pdf)

„La place des proverbes-valises parmi les proverbes détournés du français” [A közmondásvegyülések helye a francia antiproverbiumok között] = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae, Sectio Linguistica, Tomus XXVI, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2003–2005, 119–132. o.

„Au pays des proverbes, les détournements sont rois – Contribution à l’étude des proverbes détournés du français” [A közmondások között a ferdítés a király – Adalék a francia antiproverbiumok vizsgálatához] = I. rész Paremia. Boletín de Investigaciones Paremiológicas 14, Asociación Cultural Independiente, Madrid, 2005, 139–152. o.; II. rész Paremia. Boletín de Investigaciones Paremiológicas 15, Asociación Cultural Independiente, Madrid, 2006, 57–71. o. (http://www.paremia2.site11.com/pdf/P14-12.pdf és http://www.paremia.org/paremia/06-Barta.pdf)

Quelques caractéristiques des proverbes-valises du français” [A francia közmondásvegyülések néhány jellemzője] = Acta Ethnographica Hungarica, LII. évfolyam, 1. szám, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007, 191–206. o.

„La nourriture et la boisson dans les proverbes détournés du français” [Étel és ital a francia antiproverbiumokban] = Acta Ethnographica Hungarica, LII. évfolyam, 1. szám, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007, 207–218. o.

„Proverbial and anti-proverbial variants of On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre” [Az On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre közmondás- és ferdítés-variánsai] = McKenna, Kevin J. (ed.): The Proverbial "Pied Piper": A Festschrift Volume of Essays in Honor of Wolfgang Mieder on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday [A közmondásos patkányfogó: Köszöntő könyv Wolfgang Miedernek 65. születésnapja alkalmából], Peter Lang, New York – Washington, D.C./Baltimore – Bern – Frankfurt am Main – Berlin – Brussels – Vienna – Oxford, 2009, 155–167. o.

French Compound Proverbs” [Vegyülés a francia antiproverbiumokban] = Földes, Csaba (Hrsg.): Phraseologie disziplinär und interdisziplinär [Diszciplináris és interdiszciplináris frazeológia], Günter Narr, Tübingen, 2009, 655–670. o.

„A házastársi hűségről – magyar viccek alapján” = T. Litovkina Anna – Barta Péter – Hidasi Judit (szerk.): A humor dimenziói. A II. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai /Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 108./,Tinta Könyvkiadó – BGF Külkereskedelmi Kar, Budapest, 2010, 11–28. o.

„Love on the Other Side of the Fence – Analysis of Hungarian Jokes on Marital Infidelity” [Szerelem a szomszéd kertjében – A házastársi hűtlenségről szóló magyar viccek elemzése] = Litovkina, Anna T. – Sollosy, Judit – Medgyes, Péter – Brzozowska, Dorota (szerk.): Hungarian Humour [A magyar humor] /Humour and Culture 3/, Cracow Tertium Society for the Promotion of Language Studies, Kraków, 2012, 185–204. o.

„Előszó” = Vargha Katalin – T. Litovkina Anna – Barta Zsuzsanna (szerk.): Sokszínű humor. A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai /Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 151./, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2013, 7–8. o.

Les rapports parents–enfants dans les proverbes français” [Szülőgyermek kapcsolat a francia közmondásokban] = Benayoun, Jean-Michel – Kübler, Natalie – Zouogbo, Jean-Philippe (szerk.): Parémiologie – Proverbes et formes voisines, Presses Universitaires de Sainte Gemme, Sainte Gemme, 2013, I. kötet, 167–186. o.

„Parent–Child Relationships in French Proverbs” [Szülőgyerek kapcsolat a francia közmondásokban] = McKenna, Kevin J. – Grandl, Christian (szerk.): “Bis dat, qui cito dat” – Gegengabe in Paremiology, Folklore, Language, and Literature. Honoring Wolfgang Mieder on His Seventieth Birthday [“Bis dat, qui cito dat” – Viszontajándék a parömiológia, folklór, nyelv és irodalom területén. Wolfgang Mieder 70. születésnapja alkalmából], Peter Lang, Frankfurt am Main – Bern – Brussels – New York – Oxford – Warszawa – Wien, 2015, 59–76. o.

2/ Monográfia társszerzőkkel

Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina – T. Litovkina Anna – Barta Péter – Vargha Katalin: A közmondásferdítések ma: öt nyelv antiproverbiumainak nyelvészeti vizsgálata /Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 203./, Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2018, 1–158. o.

3/ Cikkek, tanulmányok társszerzőkkel

Litovkina, Anna T. – Vargha, Katalin – Barta, Péter – Gotthardt-Hrisztova, Hrisztalina: „Most Frequent Types of Alteration in Anglo-American, German, French, Russian and Hungarian Proverb Transformations” [Az angol-amerikai, német, francia, orosz és magyar közmondások ferdítésének leggyakoribb módjai] = Acta Ethnographica Hungarica, LII. évfolyam, 1. szám, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007, 47–103. o.

Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina – Barta Péter – T. Litovkina Anna – Vargha Katalin: „Antiproverbium-tanulmányok I.: A bővítés és a szűkítés mint ferdítési mód” = Modern Nyelvoktatás, XIII. évfolyam, 1. szám, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2007, 3–21. o.

Vargha Katalin – T. Litovkina Anna – Barta Péter – Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina: „Antiproverbium-tanulmányok II.: A csere mint ferdítési mód” = Modern Nyelvoktatás, XIII. évfolyam, 2–3. szám, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2007, 23–42. o.

Daczi Margit – T. Litovkina Anna – Barta Péter: „Előszó” = Daczi Margit – T. Litovkina Anna – Barta Péter (szerk.): Ezerarcú humor. Az I. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai /Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 79./, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008, 9–10. o.

Barta Péter – T. Litovkina Anna – Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina – Vargha Katalin: Paronomázia az antiproverbiumokban – magyar, angol, német, francia és orosz példákkal” = Daczi Margit – T. Litovkina Anna – Barta Péter (szerk.): Ezerarcú humor. Az I. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai /Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 79./, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008, 83–97. o.

Hrisztova-Gotthardt HrisztalinaT. Litovkina Anna – Barta Péter –Vargha Katalin:Poliszémia, homonímia és homofónia az antiproverbiumokban – magyar, angol, német, francia és orosz példákkal” = Daczi Margit – T. Litovkina Anna – Barta Péter (szerk.): Ezerarcú humor. Az I. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai /Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 79./, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008, 98–108. o.

T. Litovkina Anna – Barta Péter – Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina – Vargha Katalin: A szójáték egyes típusai az antiproverbiumokban – magyar, angol, német, francia és orosz példákkal” = Daczi Margit – T. Litovkina Anna – Barta Péter (szerk.): Ezerarcú humor. Az I. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai /Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 79./, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008, 109–122. o.

Litovkina, Anna T. – Vargha, Katalin – Barta, Péter – Gotthardt-Hrisztova, Hrisztalina: „Punning in Anglo-American, German, French, Russian and Hungarian Anti-Proverbs” [Szójátékok az angol-amerikai, német, francia, orosz és magyar antiproverbiumokban] = Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship 25, University of Vermont, Burlington, 2008, 249–288. o.

Barta Péter – T. Litovkina Anna: „Introduction” [Bevezető] = Barta Péter – T. Litovkina Anna (vendégszerk.): Acta Ethnographica Hungarica (tematikus szám: Humor és folklór), LIV. évfolyam, 1. szám, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009, 1–3. o.

Barta Péter – T. Litovkina Anna – Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina – Vargha Katalin: „Vegyülés a magyar, angol, német, francia és orosz antiproverbiumokban”= Alkalmazott Nyelvtudomány VIII. évfolyam, 1–2. szám, Pannon Egyetem, Veszprém, 2008, 159–176. o. et „Antiproverbium-tanulmányok III.: Vegyülés a magyar, angol, német, francia és orosz antiproverbiumokban” = Modern Nyelvoktatás XV. évfolyam, 1–2. szám, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2009, 41–54. o.

Barta, PéterGotthardt-Hrisztova, Hrisztalina – Litovkina, Anna T.Vargha, Katalin:Polysémie, homonymie et homophonie dans les proverbes détournés – avec des exemples français, hongrois, anglais, allemands et russes” [Poliszémia, homonímia és homofónia az antiproveribumokban – francia, magyar, angol, német és orosz példákkal] = Acta Ethnographica Hungarica, LIV. évfolyam, 1. szám, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009, 63–75. o.

Gotthardt-Hrisztova, Hrisztalina – Litovkina, Anna T.Barta, Péter – Vargha, Katalin:Paronomasie oder wie ein Sprichwort zum Antisprichwort wird” [A paronomázia avagy hogyan lesz a közmondásból antiproverbium] = Acta Ethnographica Hungarica, LIV. évfolyam, 1. szám, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009, 77–94. o.

T. Litovkina Anna – Barta Péter – Hidasi Judit: „Előszó” = T. Litovkina Anna – Barta Péter – Hidasi Judit (szerk.): A humor dimenziói. A II. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai /Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 108./,Tinta Könyvkiadó – BGF Külkereskedelmi Kar, Budapest, 2010, 7–8. o.

Barta, Péter – Litovkina, Anna T.: „Three Recent Humour Conferences in Hungary and Their Proceedings” [A közelmúlt három magyar humorkonferenciája és kiadványaik] = Litovkina, Anna T. – Sollosy, Judit – Medgyes, Péter – Brzozowska, Dorota (szerk.): Hungarian Humour [A magyar humor] /Humour and Culture 3/, Cracow Tertium Society for the Promotion of Language Studies, Kraków, 2012, 369–377. o.

T. Litovkina Anna – Vargha Katalin – Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina – Barta Péter:„Nyelvi humor a közmondásferdítésben – magyar, angol, német, francia és orosz példákkal” = Vargha Katalin – T. Litovkina Anna – Barta Zsuzsanna (szerk.): Sokszínű humor. A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai /Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 151./, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2013, 244–269. o.

Barta, Péter – Litovkina, Anna T. – Puskás, Andrea – Zolczer, Peter: „Preface” [Előszó] = Zolczer, Peter – Litovkina, Anna T.– Barta, Péter – Puskás, Andrea (vendégszerk.): Eruditio–Educatio (tematikus szám: Humor a mai társadalmakban), IX. évfolyam, 3. szám, Selye János Egyetem, Komárom, 2014, 5–6. o.

Géró, Györgyi – Barta, Péter: „The Popular and Urban Roots of Hungarian Joke” [A magyar vicc népi és urbánus gyökerei] = Zolczer, Peter – Litovkina, Anna T.– Barta, Péter – Puskás, Andrea (vendégszerk.): Eruditio–Educatio (tematikus szám: Humor a mai társadalmakban), IX. évfolyam, 3. szám, Selye János Egyetem, Komárom, 2014, 85–105. o.

Zolczer, Peter – Litovkina, Anna T. – Barta, Péter: „Preface” [Előszó] = Zolczer, Peter – Litovkina, Anna T. – Barta, Péter (vendégszerk.): European Journal of Humour Research, IV. évfolyam, 1. szám, The International Society for Humor Studies, 2016, 1–2. o. (http://www.europeanjournalofhumour.org/index.php/ejhr/article/view/139/pdf)

Géró, Györgyi – Barta, Péter: „The Hungarian Joke and Its Environs” [A magyar vicc és határvidéke] = Zolczer, Peter – Litovkina, Anna T. – Barta, Péter (vendégszerk.): European Journal of Humour Research, IV. évfolyam, 1. szám, The International Society for Humor Studies, 2016, 14–33. o. (http://www.europeanjournalofhumour.org/index.php/ejhr/article/view/133/pdf)

T. Litovkina Anna – Barta Péter: „"Tom Swifty-k" az angolban a XXI. század elején= Boda-Ujlaky Judit – Barta Zsuzsanna T. Litovkina Anna – Barta Péter (szerk.):A humor nagyítón keresztül. Tinta Könyvkiadó – Selye János Egyetem – ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2016, 51–68. o.

4/ Szótárak

Magyar Larousse – Enciklopédikus szótár (nyelvészeti szócikkek), I–III., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991–1994.

16 langues pour voyager – Dictionnaire International [16 nyelv az utazáshoz – Nemzetközi Szótár] (magyar anyag), Goursau, Saint‑Orens de Gameville, 1997.

5/ Könyvismertetések

„Passing Times”(Péter Korniss’ Photo Album) [Múlt idő (Korniss Péter fotóalbuma)] = Daily News – Neueste Nachrichten, XV. évfolyam, 92. szám, Magyar Távirati Iroda, Budapest, 1981, 3. o.


„Gyerekcigány vagy cigánygyerek?” (Farkas Endre: Gyerekcigány. Pedagógiai tanulmányok) = Üzenő. Pedagógusok, szülők információs folyóirata, II. évfolyam, 6. szám, Calibra, Budapest, 1996. február, 32. o.

„Ahol a romológia és a romanisztika találkozik” (Orsós Anna: Beás nyelvkönyv kezdőknek)= Üzenő. Pedagógusok, szülők információs folyóirata, II. évfolyam, 11. szám, Calibra, Budapest, 1996. június, 27. o.

„Körkép az európai cigányság helyzetéről” (Jean-Pierre Liégeois: Roma, Tsiganes, Voyageurs) [Jean-Pierre Liégeois: Romák, cigányok, nomádok] = Filológiai Közlöny, XLII. évfolyam, 3–4. szám, Balassi Kiadó, Budapest, 1996, 312–315. o.

„A szokás hatalma” (Az ember csak a maga sorsárul tud beszélni) = Iskolakultúra, VII. évfolyam, 9. szám, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1997, 117–118. o.

Godăver lav maj but mol sar o love / Egy okos szó többet ér a pénznél (Roma találós kérdések) = Amaro Drom, X. évfolyam, 4. szám, 2000. október, 25. o.

Jolán Kelemen: De la langue au style – Éléments de linguistique contrastive français–hongrois = Revue d’Études Françaises 5 (Actes du colloque organisé pour la commémoration du 100e anniversaire de la mort de Stéphane Mallarmé), Département d’Études Françaises – Centre Interuniversitaire d’Études Françaises de l’Université Eötvös Loránd de Budapest, Budapest, 2000, 250–251. o.

T. Litovkina Anna – Mieder, Wolfgang: A közmondást nem hiába mondják (Vizsgálatok a proverbiumok természetéről és használatáról) = Fordítástudomány. Tanulmányok az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés elmélete, gyakorlata és oktatása témaköréből, VII. évfolyam, 2. szám, Scholastica, Budapest, 2005, 109–112. o.

T. Litovkina Anna: Magyar közmondástárKözmondások értelmező szótára példákkal szemléltetve= Magyar Nyelv, CII. évfolyam, 3. szám, Magyar Nyelvtudományi Társaság – Argumentum, Budapest, 2006, 366–368. o. (http://www.c3.hu/~magyarnyelv/06-3/barta.pdf)

Pacere, Titinga-Frédéric: Pensées africaines – Proverbes, dictons et sagesse des Anciens [Afrikai gondolatok – Régi idők közmondásai, szólásai és bölcsessége] = Acta Ethnographica Hungarica, LII. évfolyam, 1. szám, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007, 273–274. o.

Viellard, Stéphane (sous la direction de): Les proverbes en Russie – Trois siècles de parémiographie [Stéphane Viellard (szerk): A közmondások Oroszországban – Három évszázad parömiográfiája] = Acta Ethnographica Hungarica, LII. évfolyam, 1. szám, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007, 274–279. o.

„Patru în unu” (Dr. Farkas Jenő: Román nyelvvizsga írásbeli feladatok – alapfok, középfok, felsőfok – 1200 teszt) = Iskolakultúra, XVII. évfolyam, 1. szám, Pannon Egyetem, Pécs, 2007, 147. o.

„Nyelvtanulás nehézségekkel” (Kormos Judit – Csizér Kata (szerk.): Idegennyelv-elsajátítás és részképesség-zavarok) = Magyar Tudomány, CLXXII. évfolyam, 7. szám, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2011, 888–890. o.

Horváth Ildikó: Bevezetés a tolmácsolás pszichológiájába = Fordítástudomány, XVIII. évfolyam, 1. szám, ELTE Bölcsészettudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Tanszék, Budapest, 2016, 120–122. o.

Seresi Márta: Távtolmácsolás és távoktatás a tolmácsképzésben = Fordítástudomány, XIX. évfolyam, 1. szám, ELTE Bölcsészettudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Tanszék, Budapest, 2017, 128–131. o.

6/ Szerkesztés

Daczi Margit – T. Litovkina Anna – Barta Péter (szerk.): Ezerarcú humor. Az I. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai /Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 79./, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008, 1–318. o.

Barta Péter – T. Litovkina Anna (vendégszerk.): Acta Ethnographica Hungarica (tematikus szám: Humor és folklór), LIV. évfolyam, 1. szám, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009, 1–259. o.

T. Litovkina Anna – Barta Péter – Hidasi Judit (szerk.): A humor dimenziói. A II. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai /Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 108./,Tinta Könyvkiadó – BGF Külkereskedelmi Kar, Budapest, 2010, 1–259. o.

Litovkina, Anna T. – Barta, Péter – Daczi, Margit (eds): Linguistic Shots at Humour [A humor, ahogy a nyelvészek látják] /Humour and Culture 1/, Cracow Tertium Society for the Promotion of Language Studies, Kraków, 2010, 1–233. o.

Zolczer, Peter – Litovkina, Anna T.– Barta, Péter – Puskás, Andrea (vendégszerk.): Eruditio–Educatio (tematikus szám: Humor a mai társadalmakban), IX. évfolyam, 3. szám, Selye János Egyetem, Komárom, 2014, 1–144. o.

Zolczer, Peter – Litovkina, Anna T. – Barta, Péter (vendégszerk.): European Journal of Humour Research, IV. évfolyam, 1. szám, The International Society for Humor Studies, 2016, 1–125. o. (http://www.europeanjournalofhumour.org/index.php/ejhr/issue/view/13/showToc)

Boda-Ujlaky Judit – Barta Zsuzsanna T. Litovkina Anna – Barta Péter (szerk.):A humor nagyítón keresztül. Tinta Könyvkiadó – Selye János Egyetem – ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2016, 1–231. o.

Nemesi Attila László – Litovkina Anna – Barta Zsuzsanna – Barta Péter: Humorstílusok és -stratégiák,Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2018, 1–483. o.

7/ Szakmai lektorálás

Kurtiàde, Marcel: Śirpustik amare ćhibăqiri [Nyelvünk olvasókönyve] (a tanári kézikönyv magyar változatának lektorálása), Centre de recherches tsiganes de l’Université Paris V – René Descartes, Clichy, 1998.

Eckhardt Sándor – Konrád Miklós: Magyar–francia nagyszótár (a közmondásanyag lektorálása), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999.

Eckhardt Sándor – Oláh Tibor: Francia–magyar nagyszótár (a közmondásanyag lektorálása), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999.

Molnár Ágnes – Szabó Dávid: Tour de France en 350 exercices – Francia nyelvtani gyakorlókönyv, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.

Vargha Katalin – T. Litovkina Anna – Barta Zsuzsanna (szerk.): Sokszínű humor. A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai /Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 151./, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2013.

Anna T. Litovkina: ”Do You Serve Lawyers and Politicians Here?” – Stereotyped Lawyers and Politicians in American Jokes and Anti-Proverbs [„Ügyvédeket és politikusokat is kiszolgálnak?” – Sztereotípiák az ügyvédekről és a politikusokról amerikai viccekben és antiproverbiumokban], Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2016.

Tamás, Dóra Mária: Bevezetés a jogi terminológiába a terminológus szemüvegén át, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2017.

T. Litovkina Anna: Aki keres, az talál – Bibliai közmondások szótára, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2017.

T. Litovkina, Anna: Teaching Proverbs and Anti-Proverbs [Hogyan tanítsuk a közmondásokat és az antiproverbiumokat?], Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2017.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn