FT 21 program 2018/2019 

2019. 05. 16.: Malaczkov Szilvia

Explicitáció a feliratozásban

ÚJ! MOST ELŐSZÖR!

AUDIOVIZUÁLIS FORDÍTÓ

NYÁRI EGYETEM AZ FTT-N!

 Új kiadványaink 

ÚJ! TransELTE 2018 tanulmánykötet

 Horvath TransELTE2018 BORITO

Robin Edina 

Fordítási univerzálék és lektorálás

 

Ildikó Horváth (ed.)

Latest Trends in Hungarian Translation Studies

 

 Robin Edina, Varga Dóra Ágnes

Fordítástudomány - fordításban

 fordtud

Robin Edina, Zachar Viktor (szerk.)

Fordítástudomány ma és holnap

 

TransELTE 2019 Konferencia

2019. március 21-22.

Program (HU)

Programme (EN)

AIIC Interpreters' Bar Camp 

morning

afternoon

 Új képzésformák - TÁVOKTATÁSBAN!

SZAKFORDÍTÓ ÉS TERMINOLÓGUS (gazdasági és jogi)

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ

 

Pannónia Korpusz 

  Országos vizsgák

ÚJ! TÁJÉKOZTATÓ

Jelentkezési határidő: 2019. február 11.

A beérkezés számít, nem a postai feladás!!!

Jelentkezési lapok az Országos vizsgák menüpontban, az egyes vizsgák leírásánál.

A 2019. tavaszi szakfordítói vizsga időpontja:

A szakfordítói vizsga első napja (általános szöveg)

2019. március 11., hétfő, 13.00-13.30 regisztráció

13.30-16.30 írásbeli vizsga

A vizsga második napja (szakmai szöveg) 

2019. március 12., kedd, 8.30-9.00regisztráció

          9.00-13.00 írásbeli vizsga

Szakfordító-lektori vizsga:

2019. március 12., kedd, 8.30-9.00 regisztráció

          9.00-13.00 írásbeli vizsga

Tolmács/ szaktolmács/ konferenciatolmács vizsga:

Az írásbeli vizsga időpontja:

 2019. március 13., szerda, 9.00-9.30 regisztráció, 

 9.30-11.30 írásbeli vizsga

A szóbeli vizsga időpontja:

2019. április-május (értesítés szerint)

A vizsgák helyszíne:

 1088 Budapest, Múzeum krt. 4., Gólyavár, Mária Terézia terem

Vizsgafelkészítő:

Tolmácsvizsga felkészítő:
2019. március 1.., 9:30-12:45 (15 perc szünettel)
Szakfordító vizsga felkészítő:
2019. március 1., 13:00-16:15 ( 15 perc szünettel)

           

Szent Jeromos Alapítvány, a magyar fordító- és tolmácsképzés támogatásáért         

jeromos2

FELHÍVÁS

1%

Kérjük a Fordító- és Tolmácsképző Tanszék hallgatóit, öregdiákjait, tanárait és mindenkit, akit érdekel a fordítás és tolmácsolás ügye, hogy jövedelemadójuk 1%-ával támogassák Alapítványunk célkitűzéseit.

Ehhez a személyijövedelemadó-csomagban található rendelkező nyilatkozaton a Szent Jeromos Alapítvány adószámát kell feltüntetni:

18166143-1-42

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 2016-ban alapítványunkat jövedelemadójuk 1%-ával támogatták/támogatják. A felajánlott összeget a fordítóképzésben részt vevő hallgatók támogatására, tavaszi konferenciánkra és a „Fordítástudomány” c. folyóirat kiadására fordítottuk.

Szent Jeromos Alapítvány

 

 

Eszenyi Réka PhD
egyetemi adjuktus

Elérhetőség

Honlap: www.rekaeszenyi.hu
Email: reszenyi@gmail.com

Nyelvek

magyar (anyanyelv)
angol (felsőfok)
holland (felsőfok)
német (középfok)

 

 

Tanított tárgyak

Fordítástechnika (angol-magyar)
Gazdasági fordítás
Jogi fordítás
Tolmácsolástechnika (konszekutív, angol-magyar)

Végzettség

1997 ELTE BTK Néderlandisztika szakos előadó
2000 ELTE BTK Angol nyelv és irodalom szakos tanár
2007 ELTE Neveléstudomány (Nyelvpedagógia) PhD, a dolgozat címe: Online chat in the secondary school EFL class.
The effects and implications of including pair/peer chat tasks in the English class.
2008 ELTE FTT társadalomtudományi és gazdasági szakfordító vizsga HOLLAND nyelvből
2009 ELTE FTT összekötő tolmács vizsga HOLLAND nyelvből 
2009 ELTE FTT társadalomtudományi- és gazdasági fordító és tolmács oklevél ANGOL nyelvből 
2012 ELTE European Masters in Conference Interpreting (EMCI) oklevél angol és német nyelvből

Szakmai tapasztalat

1997-2013 oktató a KGRE Néderlandisztika Tanszékén
2001-2002 PhD ösztöndíjas a Veszprémi Egyetemen, oktató az Angol Tanszéken
2006 óta szabadúszó tolmács és fordító angol és holland nyelvből
2012-től oktató az ELTE Fordító- és Tolmácsképző tanszékén

Publikációk

Könyv
Online chat in the secondary school EFL class : the effects and implications of including pair/peer chat tasks
in the English class. 2007. Budapest : [KGRE BTK], Bölcsészettudományi Kar. 279 oldal.

Fejezetek könyvben

(2015) A fordítási kompetencia fejlesztése. In: Major É., Tóth E. (szerk.) Szakpedagógia körkép II. - Idegennyelv-pedagógiai tanulmányok. Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest, p. 24-38.

(2015) Hány lábon álljon a fordító? A modern fordító profilja. In: Horváth, I. (szerk.) A modern fordító és tolmács. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015, p. 11-20.

(2015) A modern fordítóképző profilja - aki tudja, tanítsa. In: Horváth, I. (szerk.) A modern fordító és tolmács. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015, p. 173-182.

(2013) Lost and found in translation: A kultúra megjelenítése átváltási műveletek segítségével holland
regények műfordításában. In: Beeldvorming, bijdragen tot de Neerlandistiek in Debrecen, 9, p. 67-86. (A
Debreceni Egyetem AMOS tanulmánykötet-sorozatában.)
(2010) Nyelvtanulás és/vagy flow? Számítógépes csevegő feladatok a nyelvórán. In: Az iskola fejlődési
tendenciái. Szerk: Bábosik István. Karácsony Sándor Könyvtár, p. 137-158. (Az ELTE Neveléstudományi
Doktori Iskolájának tanulmánykötet-sorozatában.)
(2008) Eszenyi, R.. Motiverende (zomer)momenten voor NVT-leerlingen: het geval van een gevorderde
groep aan de KRE. In: Wilken Engelbrecht & Bas Hamers (red.): Neerlandica IV. Univerzita Palackého v
Olomouci, Olomouc, p. 48-58.
(2001) (On)behagelijke ontmoetingen: over de samenkomsten in de gedichten van M. Nijhoff en T.S. Eliot.
(Kellemes és kellemetlen találkozások. M. Nijhoff és T. S. Eliot verseinek összehasonlítása). In: Van
Leuvenstein, A., Van Lieburg, F. & Varga, O. (szerk..) Károli-studies I., KGRE, Budapest, 91-101.
(1997) Elöljárószók és névutók (Het voor- en achterzetsel – de prepositie en de postpositie). In: H.
Reviczky (szerk.) Kis holland nyelvtan (pp. 101-108). KRGE, Budapest.

 

Könyvismertetők
(2009) De beste vriend van de zomercursus. Neerlandica Extra Muros, 2009/1, p. 82-83. (recenzió)
(2009) Milyen témák foglalkoztatják az angol alkalmazott nyelvészettel foglalkozó fiatal magyar kutatókat?
Iskolakultúra, 2009/1-2, 59-63. (recenzió)

Folyóirat tanulmányok
(2014) Vertaaloperaties in literair vertalen: het verschil tussen keuzes gemaakt door studenten en de erkende
vertaler. Werkwinkel, 8 (2), 113-122.
(2007) Új eszköz a nyelvtanításban: a számítógépes csevegés (chat). Miért és hogyan csevegjenek diákjaink
a nyelvórán? Iskolakultúra 07 (1), 105-116.
(2006) társszerző: Van der Wijst, P.: Grounding techniques in computer-mediated classroom tasks. Belgian
Journal of English Language and Literatures New Series, 4, 151-168.
(2005) első szerző: Van der Wijst, P.: Met of zonder gezicht? Native-nonnative gesprekken face-to-face en
in chat. (Szemtől-szemben, vagy arc nélkül? Anyanyelvű-nyelvtanuló párbeszédek szemtől-szemben és
számítógépes csevegéssel.) In: Bálint, C., Eszenyi, R. & Varga, O. (szerk.) Károli Studies III. KRE,
Budapest, 336-353.
(2002) Taalpedagogische aspecten in het werk van Johannes Amos Comenius. (Johannes Amos Comenius
munkájának nyelvpedagógiai aspektusai). In: Pusztai (szerk.) Artikels voor het Regionaal Colloquium
Nederlandicum, KLTE, Debrecen. 299-308.
(2002) (Niet alleen) Vlamingen en Nederlanders (niet alleen) vanuit Centraal-Europa gezien. Omgaan met
taal en cultuur.(Nem csak) Flamandok és hollandok, (nem csak) Közép-Európából nézve. Nyelvről és
kultúráról). In: Albertné Balázsi, J., Sneller, A. & Varga, O. (szerk.) Károli Studies II. KGRE, Budapest,
2002, 95-109.
(2001) Kommunikációs stratégiák a nyelvórán. Modern nyelvoktatás, VII. évfolyam, 4. szám, 59-71.
(2001) Hollandul Magyarországon. Nyelvinfó, VIII. évf./4, 8-9.

Konferenciakötetek
(2005) Online chat az idegennyelv-órán Clark Grounding elméletének tükrében. A XV. Magyar
Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai, Miskolc, 2005 április 7-9. 283-287.
(2001) Kommunikációs stratégiák tanítása-egy longitudinális kísérlet eredményei és tanulságai. In:
Hegedűs (szerk.) Projektmódszer II., Hírös Akadémia, Kecskemét. 65-67.

Konferenciák szervezése
Het belang van kleine talen in een nieuwe Europa. 10 jaar Vakgroep Neerlandistiek op de Karoli. 2005.
május 12-14.

Előadások
2009. Lost and found in translation. Néderlandisztikai Tanulmányi Nap, Debreceni Egyetem.
2009. IVN Kongresszus: Motivatieonderzoek: waarom leren Hongaarse studenten Nederlands? Universiteit
Utrecht, Hollandia.
2006. IVN Kongresszus: Online chat op de taalles. Universiteit Gent, Belgium.
2006. MANYE: Motiváció és attitűdök egy rendszeresen csevegő középiskolás angol csoportban, Gödöllő,
Szt. István Egyetem
2005. Országos Neveléstudományi Konferencia: Egy angolórai chat- projekt esete egy középiskolában.
Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.
2005. MANYE:Online chat az idegennyelv-órán Clark Grounding elméletének tükrében. Miskolci Egyetem.
2005. VIOT Konferencia: Radboud Universiteit, Nijmegen, Hollandia, Groundingstrategieën in online-chat
en face-to-face gesprekken’ (szerzőtárs: Per van der Wijst)
2001. ANÉLA Fiatal Alkalmazott Nyelvészek Konferenciája: Communicatiestrategieën op de taalles.
Universiteit van Groningen, Hollandia
2000. Projektpedagógiai Konferencia, Veszprémi Egyetem. Kommunikációs stratégiák tanítása-egy
longitudinális kísérlet eredményei és tanulságai.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn