TransELTE 2019 Konferencia

2019. március 21-22.

Program (HU)

Programme (EN)

AIIC Interpreters' Bar Camp 

morning

afternoon

 

Pályázat!

Les voyages forment la jeunesse

 

 ELŐADÁS! Pascale Andréani,

a Francia Köztársaság magyarországi nagyköveteDinamikus szemantikai láncok az irodalmi fordításban

 

FT 21 program 2018/2019 

2019. 02. 28.: Dr. Nagy János

Dinamikus szemantikai láncok az irodalmi fordításban

 

 Új kiadványaink

ÚJ! Robin Edina 

Fordítási univerzálék és lektorálás

 

Ildikó Horváth (ed.)

Latest Trends in Hungarian Translation Studies

 

 Robin Edina, Varga Dóra Ágnes

Fordítástudomány - fordításban

 fordtud

Robin Edina, Zachar Viktor (szerk.)

Fordítástudomány ma és holnap

 Új képzésformák - TÁVOKTATÁSBAN!

SZAKFORDÍTÓ ÉS TERMINOLÓGUS (gazdasági és jogi)

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ

 

Pannónia Korpusz 

  Országos vizsgák

ÚJ! TÁJÉKOZTATÓ

Jelentkezési határidő: 2019. február 11.

A beérkezés számít, nem a postai feladás!!!

Jelentkezési lapok az Országos vizsgák menüpontban, az egyes vizsgák leírásánál.

A 2019. tavaszi szakfordítói vizsga időpontja:

A szakfordítói vizsga első napja (általános szöveg)

2019. március 11., hétfő, 13.00-13.30 regisztráció

13.30-16.30 írásbeli vizsga

A vizsga második napja (szakmai szöveg) 

2019. március 12., kedd, 8.30-9.00regisztráció

          9.00-13.00 írásbeli vizsga

Szakfordító-lektori vizsga:

2019. március 12., kedd, 8.30-9.00 regisztráció

          9.00-13.00 írásbeli vizsga

Tolmács/ szaktolmács/ konferenciatolmács vizsga:

Az írásbeli vizsga időpontja:

 2019. március 13., szerda, 9.00-9.30 regisztráció, 

 9.30-11.30 írásbeli vizsga

A szóbeli vizsga időpontja:

2019. április-május (értesítés szerint)

A vizsgák helyszíne:

 1088 Budapest, Múzeum krt. 4., Gólyavár, Mária Terézia terem

Vizsgafelkészítő:

Tolmácsvizsga felkészítő:
2019. március 1.., 9:30-12:45 (15 perc szünettel)
Szakfordító vizsga felkészítő:
2019. március 1., 13:00-16:15 ( 15 perc szünettel)

           

Szent Jeromos Alapítvány, a magyar fordító- és tolmácsképzés támogatásáért         

jeromos2

FELHÍVÁS

1%

Kérjük a Fordító- és Tolmácsképző Tanszék hallgatóit, öregdiákjait, tanárait és mindenkit, akit érdekel a fordítás és tolmácsolás ügye, hogy jövedelemadójuk 1%-ával támogassák Alapítványunk célkitűzéseit.

Ehhez a személyijövedelemadó-csomagban található rendelkező nyilatkozaton a Szent Jeromos Alapítvány adószámát kell feltüntetni:

18166143-1-42

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 2016-ban alapítványunkat jövedelemadójuk 1%-ával támogatták/támogatják. A felajánlott összeget a fordítóképzésben részt vevő hallgatók támogatására, tavaszi konferenciánkra és a „Fordítástudomány” c. folyóirat kiadására fordítottuk.

Szent Jeromos Alapítvány

 

 

Eszenyi Réka PhD
egyetemi adjuktus

Elérhetőség

Honlap: www.rekaeszenyi.hu
Email: reszenyi@gmail.com

Nyelvek

magyar (anyanyelv)
angol (felsőfok)
holland (felsőfok)
német (középfok)

 

 

Tanított tárgyak

Fordítástechnika (angol-magyar)
Gazdasági fordítás
Jogi fordítás
Tolmácsolástechnika (konszekutív, angol-magyar)

Végzettség

1997 ELTE BTK Néderlandisztika szakos előadó
2000 ELTE BTK Angol nyelv és irodalom szakos tanár
2007 ELTE Neveléstudomány (Nyelvpedagógia) PhD, a dolgozat címe: Online chat in the secondary school EFL class.
The effects and implications of including pair/peer chat tasks in the English class.
2008 ELTE FTT társadalomtudományi és gazdasági szakfordító vizsga HOLLAND nyelvből
2009 ELTE FTT összekötő tolmács vizsga HOLLAND nyelvből 
2009 ELTE FTT társadalomtudományi- és gazdasági fordító és tolmács oklevél ANGOL nyelvből 
2012 ELTE European Masters in Conference Interpreting (EMCI) oklevél angol és német nyelvből

Szakmai tapasztalat

1997-2013 oktató a KGRE Néderlandisztika Tanszékén
2001-2002 PhD ösztöndíjas a Veszprémi Egyetemen, oktató az Angol Tanszéken
2006 óta szabadúszó tolmács és fordító angol és holland nyelvből
2012-től oktató az ELTE Fordító- és Tolmácsképző tanszékén

Publikációk

Könyv
Online chat in the secondary school EFL class : the effects and implications of including pair/peer chat tasks
in the English class. 2007. Budapest : [KGRE BTK], Bölcsészettudományi Kar. 279 oldal.

Fejezetek könyvben

(2015) A fordítási kompetencia fejlesztése. In: Major É., Tóth E. (szerk.) Szakpedagógia körkép II. - Idegennyelv-pedagógiai tanulmányok. Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest, p. 24-38.

(2015) Hány lábon álljon a fordító? A modern fordító profilja. In: Horváth, I. (szerk.) A modern fordító és tolmács. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015, p. 11-20.

(2015) A modern fordítóképző profilja - aki tudja, tanítsa. In: Horváth, I. (szerk.) A modern fordító és tolmács. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015, p. 173-182.

(2013) Lost and found in translation: A kultúra megjelenítése átváltási műveletek segítségével holland
regények műfordításában. In: Beeldvorming, bijdragen tot de Neerlandistiek in Debrecen, 9, p. 67-86. (A
Debreceni Egyetem AMOS tanulmánykötet-sorozatában.)
(2010) Nyelvtanulás és/vagy flow? Számítógépes csevegő feladatok a nyelvórán. In: Az iskola fejlődési
tendenciái. Szerk: Bábosik István. Karácsony Sándor Könyvtár, p. 137-158. (Az ELTE Neveléstudományi
Doktori Iskolájának tanulmánykötet-sorozatában.)
(2008) Eszenyi, R.. Motiverende (zomer)momenten voor NVT-leerlingen: het geval van een gevorderde
groep aan de KRE. In: Wilken Engelbrecht & Bas Hamers (red.): Neerlandica IV. Univerzita Palackého v
Olomouci, Olomouc, p. 48-58.
(2001) (On)behagelijke ontmoetingen: over de samenkomsten in de gedichten van M. Nijhoff en T.S. Eliot.
(Kellemes és kellemetlen találkozások. M. Nijhoff és T. S. Eliot verseinek összehasonlítása). In: Van
Leuvenstein, A., Van Lieburg, F. & Varga, O. (szerk..) Károli-studies I., KGRE, Budapest, 91-101.
(1997) Elöljárószók és névutók (Het voor- en achterzetsel – de prepositie en de postpositie). In: H.
Reviczky (szerk.) Kis holland nyelvtan (pp. 101-108). KRGE, Budapest.

 

Könyvismertetők
(2009) De beste vriend van de zomercursus. Neerlandica Extra Muros, 2009/1, p. 82-83. (recenzió)
(2009) Milyen témák foglalkoztatják az angol alkalmazott nyelvészettel foglalkozó fiatal magyar kutatókat?
Iskolakultúra, 2009/1-2, 59-63. (recenzió)

Folyóirat tanulmányok
(2014) Vertaaloperaties in literair vertalen: het verschil tussen keuzes gemaakt door studenten en de erkende
vertaler. Werkwinkel, 8 (2), 113-122.
(2007) Új eszköz a nyelvtanításban: a számítógépes csevegés (chat). Miért és hogyan csevegjenek diákjaink
a nyelvórán? Iskolakultúra 07 (1), 105-116.
(2006) társszerző: Van der Wijst, P.: Grounding techniques in computer-mediated classroom tasks. Belgian
Journal of English Language and Literatures New Series, 4, 151-168.
(2005) első szerző: Van der Wijst, P.: Met of zonder gezicht? Native-nonnative gesprekken face-to-face en
in chat. (Szemtől-szemben, vagy arc nélkül? Anyanyelvű-nyelvtanuló párbeszédek szemtől-szemben és
számítógépes csevegéssel.) In: Bálint, C., Eszenyi, R. & Varga, O. (szerk.) Károli Studies III. KRE,
Budapest, 336-353.
(2002) Taalpedagogische aspecten in het werk van Johannes Amos Comenius. (Johannes Amos Comenius
munkájának nyelvpedagógiai aspektusai). In: Pusztai (szerk.) Artikels voor het Regionaal Colloquium
Nederlandicum, KLTE, Debrecen. 299-308.
(2002) (Niet alleen) Vlamingen en Nederlanders (niet alleen) vanuit Centraal-Europa gezien. Omgaan met
taal en cultuur.(Nem csak) Flamandok és hollandok, (nem csak) Közép-Európából nézve. Nyelvről és
kultúráról). In: Albertné Balázsi, J., Sneller, A. & Varga, O. (szerk.) Károli Studies II. KGRE, Budapest,
2002, 95-109.
(2001) Kommunikációs stratégiák a nyelvórán. Modern nyelvoktatás, VII. évfolyam, 4. szám, 59-71.
(2001) Hollandul Magyarországon. Nyelvinfó, VIII. évf./4, 8-9.

Konferenciakötetek
(2005) Online chat az idegennyelv-órán Clark Grounding elméletének tükrében. A XV. Magyar
Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai, Miskolc, 2005 április 7-9. 283-287.
(2001) Kommunikációs stratégiák tanítása-egy longitudinális kísérlet eredményei és tanulságai. In:
Hegedűs (szerk.) Projektmódszer II., Hírös Akadémia, Kecskemét. 65-67.

Konferenciák szervezése
Het belang van kleine talen in een nieuwe Europa. 10 jaar Vakgroep Neerlandistiek op de Karoli. 2005.
május 12-14.

Előadások
2009. Lost and found in translation. Néderlandisztikai Tanulmányi Nap, Debreceni Egyetem.
2009. IVN Kongresszus: Motivatieonderzoek: waarom leren Hongaarse studenten Nederlands? Universiteit
Utrecht, Hollandia.
2006. IVN Kongresszus: Online chat op de taalles. Universiteit Gent, Belgium.
2006. MANYE: Motiváció és attitűdök egy rendszeresen csevegő középiskolás angol csoportban, Gödöllő,
Szt. István Egyetem
2005. Országos Neveléstudományi Konferencia: Egy angolórai chat- projekt esete egy középiskolában.
Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.
2005. MANYE:Online chat az idegennyelv-órán Clark Grounding elméletének tükrében. Miskolci Egyetem.
2005. VIOT Konferencia: Radboud Universiteit, Nijmegen, Hollandia, Groundingstrategieën in online-chat
en face-to-face gesprekken’ (szerzőtárs: Per van der Wijst)
2001. ANÉLA Fiatal Alkalmazott Nyelvészek Konferenciája: Communicatiestrategieën op de taalles.
Universiteit van Groningen, Hollandia
2000. Projektpedagógiai Konferencia, Veszprémi Egyetem. Kommunikációs stratégiák tanítása-egy
longitudinális kísérlet eredményei és tanulságai.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn